Kort om arbeidsgiver
Bjørnafjorden kommune har frå snarast ledig vikariat som sjukeheimslegar, til saman 170% i omlag eitt år.
Vi søker deg som har hjarte for eldreomsorg, og ønsker å jobbe i et engasjert, positivt og inspirerande team!

Arbeidsstad
I hovudsak pleie- og omsorgstenesta ved Luranetunet, som ligger 30 km sør for Bergen. 40% av stillinga er tilknytt Fusa Bu-og behandlingssenter i Eikelandsosen.
Nye Luranetunet vart opna i november 2017 og rommar 2 korttidsavdelingar og 8 langtidsavdelingar.
Det er 175 sengeplassar, og vi har ca 4,5 legeårsverk tilknytt sjukeheimen. Det er dermed gode moglegheiter for både «ad hoc» - og meir strukturert veiledning av erfarne leger, hvorav en er spesialistar i allmennmedisin.
Fusa bu-og behandlingssenter (FBBS) har ein miljøavdeling for personar med demens, ein bu avdeling og ein korttids-og rehabiliteringsavdeling med til saman 40 bebuarar.
Vi har og 3 kommunale ØH-senger innen somatikk, rus og psykiatri. 2 på LBBS og 1 på FBBS.

Arbeidsoppgåver
-Utredning, behandling og oppfølging av bebuarar
-Tverrfagleg samarbeid
-Rådgjeving og rettleiing av helsepersonell, eventuelt bidra i internundervisning
-Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tenesta
-Samarbeid med pårørende, fastleger og øvrige enheter og faggrupper
-Kan om ønskjeleg delta i legevaktsordninga

 Kvalifikasjonar
-Norsk autorisasjon som lege
-Interesse for eldreomsorg. Gjerne relevant spesialutdanning eller erfaring frå tilsvarande arbeid
-Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar
-Søkjar må ha gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
- Gyldig politiattest må leggjast fram.

 Personlige eigenskaper
-Vi søker deg som har interesse og engasjement for feltet sjukeheimsmedisin, med fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet
-Ansvarsbevisst, fleksibel, positiv og gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr
-Faglege og personlege utfordringar i eit raust, kompetent og tverrfagleg arbeidsmiljø
-En svært meiningsfull jobb med varierte og spennande arbeidsdagar
-Interundervisning sammen med øvrige kommunalt ansatte leger.
-Gode pensjons- og forsikringsordningar og konkurransedyktig løn.
-Allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for spesialisering i allmennmedisin.
-Mulighet for institusjonstjeneste i kommunal helseinstitusjon for ALIS i ny ordning.
-Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALIS etter ny spesialistforskrift.
-Mulighet for å delta på kurs og fagutvikling.

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert tatt til følgje vil søkjaren bli varsla om det.

Vi vil aldri be søkjar om å oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bjørnafjorden kommune
Kontaktperson
Navn: Maren Nygard
Tittel: Lege
Telefon: 977 17 172
Arbeidssted
Solstrandvegen 39
5200 OS