Kort om arbeidsgiver

Senter for kreftbehandling (SFK) lyser ut 100% vikariat for lege i spesialisering. Tiltredelse 07.november og varighet ett år med mulighet for forlengelse.
Spesialitet: onkologi.

Du vil bli del av et sterkt fagmiljø med subspesialisering for de store diagnosegruppene. Vi utfører kurativ og palliativ strålebehandling for nær alle diagnoser og avansert medikamentell kreftbehandling for solide svulster med unntak av pulmonal og gynekologisk kreft. Samlet utfører vi 85% av all ikke-kirurgisk kreftbehandling for Agderfylkene. Klinisk forskning er en integrert del av vår hverdag og engasjerer alle leger.

SFK er kreftavdelingen for Sørlandet og er den største kreftavdelingen i Helse Sør-Øst etter Oslo Universitetssykehus. Avdelingen har rundt 70 årsverk, fordelt på ca 95 ansatte. Legestaben består i årsverk av 7 spesialister i onkologi, 3 overleger med ansvar for palliasjon samt 3 LIS-leger. Avdelingen er organisert i en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling, en stråleterapienhet, en enhet for lindrende behandling samt en enhet for forskning. SFK har ansvar for kreftpoliklinikken ved sykehuset i Arendal og et supervisjonsansvar for kreftpoliklinikken ved sykehuset i Flekkefjord.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgavene vil bestå av poliklinikk (medikamentell kreftbehandling og strålebehandling) samt delta i vakt ved Lindrende sengepost.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker en lege i spesialisering

Personlige egenskaper

  • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
  • Gode kommunikasjonsferdigheter.
  • Gode evner til selvstendig arbeid.
  • Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ivan Olsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 924 95 957
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for Kreftbehandling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand