Kort om arbeidsgiver
Lyst på en meningsfylt jobb som fastlege med varierte arbeidsoppgaver?

Vi søker deg som har lyst til å være med og bidra i et veldrevet legekontor med varierte arbeidsoppgaver, som er glad i mennesker og har lyst til å være fastlege for innbyggerne i Stjørdal kommune. Ditt bidrag vil betyr mye både for kolleger og pasienter.

Arbeidsoppgaver
 • allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus
 • fastlegen skal innrette sin praksis etter å motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
 • listeansvar for 1000 pasienter
 • drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende
 • kommunalt allmennlegearbeid inntil 7,5 timer/uke
 • deltakelse i Værnesregionen legevakt, en interkommunal legevakt for 4 kommuner og som i dag har 24-delt vakt
Kvalifikasjoner
 • søkere må ha gyldig norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1
 • spesialist i allmennmedisin eller under utdanning
 • godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødnett/radio kreves. Ved behov for nevnte kurs ytes økonomisk tilskudd
 • gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse, og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • selvstendig
 • evnen til å jobbe strukturert og målrettet
 • gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • personlig egnethet og evne til å gå inn i et allerede godt felleskap vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og varierende arbeidsoppgaver
 • ekstra kommunalt tilskudd i basistilskuddet på kr 345 pr pasient, som kommer i tillegg til ordinært tilskudd på kr 642.
 • tilskudd på kr 400.000 for oppkjøp av liste
 • økonomisk tilskudd ved behov for kurs
Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktperson
Navn: Lene C. H. Eidem
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95725429
E-post: lene.eidem@varnesregionen.no
Arbeidssted
Torget legekontor
Stokmovegen 2
7500 STJØRDAL