Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker du skal trives hos oss og ønsker derfor å tilby:
 • Mulighet for å være med å utforme driftsmodellen ved kontoret
 • Vi ønsker å strekke oss langt i å være med å tilrettelegge og skreddersy rammebetingelsene for stillingen ut fra dine ønsker og livssituasjon
 • Bidra til å få til balanse mellom en spennende jobb og en fritid med tilgang til fin natur, gode matopplevelser og kulturelle arrangement
 • Ulike avlønningsmodeller kan drøftes
Om Hitra legekontor
Legekontoret er kommunalt driftet og det er godt utstyrt og bemannet med erfarent og stabilt hjelpepersonell. Her kommer du til dekket bord, da det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen. Hitra legekontor har p.t. 6 fastlegehjemler samt en turnuslege i gruppepraksis. Legekontoret har trivelige og moderne lokaler ved Hitra Helsetun i kommunesenteret Fillan, og er samlokalisert med kommunens øvrige helsetjenester. Kommunen deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunen Frøya og med legevakten i Orkdalsregionen (LiO).

Om hjemlene
Vi lyser ut to ledige fastlegehjemler ved Hitra legekontor:
 • En er ledig for snarlig tiltredelse. Listelengden kan tilpasses etter nærmere avtale. Det er også ledig 40 % stilling med kommunale oppgaver.
 • En er ledig for oppstart 01.02.2023. Vår tidligere fastlege har søkt nye utfordringer i sin bostedskommune. Ledig listelengde er på 900. Fordeling av listelengde og andel kommunale oppgaver gjøres i jevnlige samarbeidsutvalg mellom Hitra kommune og legene i gruppepraksisen.
Vi vil være fleksible med tanke på avtale, og du vil selv kunne ha stor mulighet til å påvirke både listelengde og andel kommunale oppgaver.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
Legene er private næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag har legene en god grunnavtale med Hitra kommune der kommunen stiller lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd. Kontoret har blant annet spirometri, flere gynekologisk undersøkelsesrom, skiftestue med rom for små kirurgiske prosedyrer osv.
Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Allmennpraksis på Hitra gir gode muligheter for allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter og avtalen med kommunen anses som gunstig. For stillingen gjelder deltagelse i alle typer legevakt, både lokalt og gjennom vaktsamarbeidet i LiO (Legevakt i Orkdalsregionen).

Vi ser etter deg som:
 • Har norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste og rett til refusjon fra Helfo
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav
Det er ønskelig at den nye fastlegen er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav.
 • Har pasienten i fokus
 • Er faglig trygg
 • Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene
 • Er utadvendt og har gode samarbeidsevner
 • Er løsningsorientert og har evnen til tverrfaglig samarbeid
Personlig egnethet, faglig dyktighet og evnen til å samarbeide tillegges vekt.
Hitra kommune kan tilby: 
 • Godt fagmiljø og gunstig grunnavtale
 • Ingen overtagelseskostnad på listen
 • Tilrettelegging for spesialisering både etter gammel og ny ordning (godkjent utdanningsvirksomhet)
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • God barnehagedekning
Stillingen krever at godkjent politiattest må framvises før tiltredelse.                
Mer informasjon om allmennpraksisen fås ved å kontakte avdelingsleder Monika Glørstad tlf.: 406 32 283 / 72 44 52 51 eller leder for gruppepraksisen Dr. Lars Kvaale tlf 72 44 42 42.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hitra kommune
Kontaktpersoner
Navn: Monika Glørstad
Tittel: Avdelingsleder Hitra legekontor
Telefon: 406 32 283
E-post: monika.glorstad@hitra.kommune.no
Navn: Lars Kvaale
Tittel: Leder for gruppepraksisen
Telefon: 72 44 42 42
E-post: lars.kvaale@hitra.kommune.no
Søknad
Søknad sendes: Hitra kommune
Rådhusveien 1
7240 HITRA

Send søknad på mail
Arbeidssted
Hitra legekontor
Vikaholmveien 2
7240 HITRA
Søk på stillingen