Vi søker to nye fastleger til Landsbylegen 

Landsbylegen er et veldrevet legesenter med lokaler midt i Randaberg sentrum. Det er fire kontorer for konsultasjoner og legene arbeider en dag pr. uke med annet fastlegerelatert arbeid.

Den ene ledige hjemmelen har 900 pasienter, den andre har redusert til 850 pasienter, men har p.t. ca 920 pasienter
Legevakt ved Stavanger legevakt, vaktplikten er p.t. åtte kveldsvakter pr. halvår, ingen dag- eller nattevakter.

De ledige hjemlene har p.t. ingen kommunale oppgaver.
Randaberg er godkjent som registrert utdanningsvirksomhet for LIS 3 og det er utarbeidet utdanningsplan. Nye fastleger vil ha mulighet til å inngå ALIS-avtale med standard avtale-elementer. I tillegg tilbyr kommunen kr. 200 000 pr. hjemmel i etableringstilskudd. Det vil også være mulig å inngå avtale med kommunen om gjenkjøpsgaranti.
Hjemlene er ledig for overdragelse snarest etter avtale.

Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gjenværende fastlegers vurdering av søker vektlegges.

Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være LIS 3 eller spesialist i allmennmedisin.

Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Randaberg kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Sortland Sande
Tittel: Kommunalsjef Helse og velferd
Telefon: 952 44 039
E-post: elisabeth.sortland.sande@randaberg.kommune.no
Arbeidssted
Landsbylegen
Randabergveien 372
4070 RANDABERG