Kort om arbeidsgiver
Ålesund interkommunale legevakt, øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) og overgrepsmottak søkjer etter overlege.
Alle avdelingar er lokalisert ved Ålesund lokalmedisinske senter på Åse.
Vi søkjer etter deg som har engasjement og interesse for den akuttmedisinske helsberedskapen i kommunehelsetenesta. 

Stillinga som overlege i verksemda inneber at ein har fagansvar for legevakt, overgrepsmottak og ØHD.
Ein vert ein del av eit team i et større fagmiljø, som arbeider for å oppretthalde og vidareutvikle tenestane i samhandling med omliggande helsetenester og kommunar. 
Stillinga kan blir vurdert delt på fleire og kombinerast med anne arbeid. Dette må framkomme i din søknad.
Arbeidsoppgåver
 • Fagleg utvikling/ oppfølging i avdelingane 
 • Bakvaktsfunksjon på dagtid
 • Opplæring/ oppfølging av nye leger/ LIS ved Ålesund lokalmedisinske senter
 • Samhandling/ koordinering med andre tenester i forhold til fagutvikling/ drift
 • Klage- og avvikshandtering og kvalitetsarbeid
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i klinisk fag
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Gode datakunnskapar
 • Godt kjennskap til kommunehelsetenesta
 • Gode samarbeidsevner mellom profesjonar og mellom ulike behandlingsnivå
 • Høg fagleg interesse 
Personlege eigenskapar
 • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med vidare i ein spennande utvikling
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer
 • Spennande, varierende og utfordrende arbeidsoppgåver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Legevakt/ØHD/Overgrepsmottak
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 41428558
E-post: henning.leiv.pilskog@alesund.kommune.no
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Assiserande verksemdsleiar
Telefon: 91743615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Overlege legevakt/ØHD/overgrepsmottak
Arbeidssted
Ålesund lokalmedisinsk senter
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND