Kort om arbeidsgiver
Ved Klinikk for anestesi og kirurgi er det fra 1. oktober 2022 ledig 1 fast stilling som LIS 2/3 tilknyttet generell-/gastrokirurgisk avdeling.

Avdelingen har elektiv virksomhet innen gastro- og generell kirurgi og øyeblikkelig-hjelp funksjon for egne bydeler. Avdelingen har egen sengepost med 18 senger for både akutt- og elektiv virksomhet, samt en egen utredningspost.

LIS 2/3 vil inngå i et 7-delt sekundærsjikt med LIS1 som primærvakt. Arbeidsdagen vil være delt mellom dagvakt og kvelds-/nattevakt.  Lørdag og søndag vil det være døgnvakter. Vaktordningen kan bli endret.

LIS 2/3 vil få egen poliklinikk inkludert endoskopier. Og skal i tillegg ivareta vår polikliniske operasjonsstue som utfører enkle kirurgiske inngrep i lokalbedøvelse.

Kvalifikasjoner / egenskaper
Vi søker etter LIS-leger med stor arbeidskapasitet og stor interesse for gastro-/generell kirurgi og som har evne til å arbeide både selvstendig og i team.
Klinisk erfaring er av betydning, men også personlig egnethet, faglig engasjement og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.  

Ved intern ansettelse vil det være mulighet for vikariat. Vennligst oppgi i søknaden om vikariat også er aktuelt.

Søkere må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig. 

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
  • Lønn etter avtaleAv bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober,kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Søknadene behandles fortløpende.

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Anders Husby
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22 45 17 18
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO