Kort om arbeidsgiver
Lier kommune har ledig 100% fast stilling som sykehjemslege til våre institusjoner Nøstehagen, Fosshagen og Liertun. Hovedarbeidssted p.t. er ved Fosshagen sykehjem og virksomhetsleder ved institusjonen er arbeidsgiver. Faglig leder er Kommuneoverlegen. Stillingen inngår i team med annen sykehjemslege og to LIS1. Sykehjemslegene inngår i vaktteam med telefonvakt inntil en kveld per uke, samt vakt med utrykningsplikt inntil hver 3. helg.

Sykehjemsmedisin er et avansert og spennende fagfelt, som krever dyktige og engasjerte leger. Vi søker deg som har bakgrunn fra indremedisin eller allmennmedisin. Er du allerede spesialist, legger vi til rette for subspesialisering i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin. For LIS legges til rette for spesialiseringsløp mot allmennmedisin, inklusive permisjon til åpen uselektert praksis og sykehustjeneste dersom du trenger det.

Fosshagen er et ressurssenter for rehabilitering, og for personer med demenssykdom. Et aktivt og levende møtepunkt for rehabilitering, og et senter med fokus på kvalitet og profesjonalitet med mål om livskvalitet for personer med demenssykdom. Senteret er nytt og moderne og har tilsammen 100 rom, hvorav 48 plasser er langtid demens, 16 plasser er bolig, 24 plasser er skjermet og 12 plasser er rehab/korttid.  I tillegg har diverse andre kommunale tjenester lokaler på senteret, her nevnes dagsenter,fysioterapitjenesten, hjelpemiddellager, frisklivsentralen m.m. Fosshagen har som visjon «et godt sted å være» og skal være et levende og åpent hus for Liers innbyggere.

Nøstehagen: Langtidsavdelingen har 8 langtidsplasser for pasienter med store behov for omsorg, pleie og behandling. Korttids/KAD avdelingen har 6 korttidsplasser og 3 KAD plasser (kommunale akutte døgnplasser). Lindrende avdeling har 7 plasser. Lindrende (palliativ) behandling innebærer kartlegging og lindring av symptomer og plager som nedsetter eller ødelegger en pasients livskvalitet. 
Liertun: Sykehjemmet har en avdeling som holder til i 3.etg i bygget. Dette er en avdeling med 10 plasser, hvor man tilbyr behandling og utredning, samt avlastning. I samme bygg finnes også et bofellesskap med 26 leiligheter.


Arbeidsoppgaver
 • Diagnostikk, utredning og behandling av pasienter ved sykehjem
 • Samarbeid med fastleger, sykepleiere, hjemmetjenesten, vedtakskontoret og spesialisthelsetjenesten
 • Internundervisning og deltakelse i kvalitetsarbeid
 • Veiledning av LiS1
 • Deltagelse i vaktordning for sykehjemmene/KAD
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS1 
 • Spesialist, eller under spesialisering, innen relevante fagfelt
 • Gjerne erfaring med undervisning og veiledning
 • Faglig dyktig
Personlige egenskaper
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Behersker norsk språk meget godt, muntlig så vel som skriftlig
 • Gode kommunikasjonsevner med pasienter og pårørende
 • Stort engasjement for arbeidsfeltet
 • Samarbeider godt med andre 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Fast 100% stilling
 • Stillingen teller som spesialisering i allmennmedisin i opptil 2,5 år. Det vil gis permisjon til å gjennomføre annen obligatorisk tjeneste for å fullføre spesialiseringen.
 • Utdanningsplan for ALIS med veiledning og fri til nødvendige kurs/læringsaktiviteter
 • ALIS-avtale med kommunen for leger i spesialisering i allmennmedisin i ny ordning
 • Faglig og kollegialt nettverk med andre kommunale leger / ALIS i kommunen
 • Tilrettelegging for oppnåelse av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin for leger som allerede innehar spesialistgodkjenning
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdsordninger
 • Engasjerte kolleger som er stolte over jobben sin
   
Andre opplysninger

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lill Iren Solheim Rustad
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91348108
Navn: Charlotte Sogn
Tittel: Assisterende kommuneoverlege
Telefon: 95136465
Hjemmeside
Arbeidssted
Fossveien 29,
3403 LIER