Kort om arbeidsgiver
Vi søker en psykiater eller en LIS som nærmer seg slutten av spesialiseringen i psykiatri og som har et engasjement for alderspsykiatri og kunnskap om fagfeltet til en fast 100 % stilling.

Vi har et tverrfaglig miljø med psykiatere, nevropsykolog, psykolog, geriater, spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut, sosionom, fysioterapeut og prest. Vi søker deg som er fleksibel i møtet med pasienter med svært ulike problemstillinger og som liker å samarbeide med kollegaer, både leger og andre faggrupper. Vi samarbeider også med somatiske avdelinger for å finne gode løsninger for pasienter som har behov for kompetanse på tvers av fagfeltene. Avdelingen kan by på godt samarbeid, et sterkt fagmiljø og kollegial støtte i krevende saker. Arbeidsoppgavene er i sengepost og poliklinikk. Veiledning av fastleger og sykehjemsleger vedrørende pasientsaker med samtidig psykisk og somatisk sykdom inngår også i arbeidet.

Alderspsykiatrisk avdelingen er lokalisert på Diakonhjemmet Sykehus på Steinerud, og er ansvarlig for pasienter over 65 år med psykiatriske problemstillinger som gir rett på behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi har ansvaret for både Diakonhjemmet og Lovisenbergs sektorer, dvs totalt seks bydeler i Oslo. Avdelingen har sengepost og poliklinikk med FACT-team. Vi har et godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger, både somatiske og psykiatriske, og jobber fortløpende med å finne gode løsninger for pasienter som har behov som går på tvers av ulike avdelinger. Avdelingen jobber også tett med sykehjem ved at avdelingens geriater og psykiatere gjør vurderinger av kompliserte pasientsaker i samarbeid med sykehjemslegene. Likeledes utreder avdelingen pasienter med nevropsykiatriske symptomer som følge av demens i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter ved avdelingen
 • Samarbeide med andre faggrupper
 • Veilede på sykehjem/i primærhelsetjenesten i enkeltsaker
 • Delta i tverrfaglige møter og diagnostiske møter
 • Delta i drøftinger/bidra til å finne gode løsninger knyttet til pasienter som krever samarbeid på tvers av somatiske og psykiatriske avdelinger ved sykehuset
 • Delta i avdelingens internundervisning
 • Delta i vaktordning med hjemmevakt
Kvalifikasjoner
 • Psykiater eller snart ferdig psykiater
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk/svensk/dansk, både skriftlig og muntlig
Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom duhar hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives i tverrfaglig miljø
 • Løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Faglig spennende arbeidsplass med muligheter til å påvirke arbeidsflyten
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig kompetanse og nærhet til somatiske avdelinger
 • Bakvaktordning
 • Lønn som psykiater pr år i 1/1 stilling f.o.m. kr. 869 000 t.o.m. kr. 915 000
  Lønn som LIS3 pr år i 1/1 stilling kr. 798 000
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober,kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Torfinn Lødøen Gaarden
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 45 85 00
Navn: Tuva Ingegerd Oppedal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 45 85 91
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO