Kort om arbeidsgiver
Levanger kommune har ledig fastlegehjemmel ved Kirkegata legesenter. Overdragelse etter avtale. Hjemmelen er godt driftet over mange år. Pasientpopulasjonen har vært stabil, og listelengde er per i dag 1176, men listetak er under reduksjon til 1000 pasienter ved naturlig avgang. 

Kirkegata legesenter er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis med totalt 4 fastlegehjemler. 3  leger er selvstendige næringsdrivende og 1 lege kommunalt ansatt ALIS. Legesenteret har et stabilt hjelpepersonell og moderne lokaler og fasiliteter. Praksisen ligger sentrumsnært i Levanger.

Fastlegehjemmelen som lyses ut er selvstendig næringsdrivende. I tillegg til basistilskudd tilkommer individuelt tilskudd fra kommunen.Dersom lege er ALIS i ny ordning, mottar ALIS tilskudd fra Helsedirektoratet i tillegg til andre tilskuddsmidler fra kommunen Se mer om tilskuddsordningen lengre ned i annonsen. Lege kan også motta tilskudd fra kommunen til oppkjøp av hjemmel/goodwill.

Levanger kommune har i dag totalt 21 fastleger fordelt på fire legesenter. Kirkegata legesenter ligger sentralt i Levanger, med utsikt over fjorden, rett over gata for sykehuset og legevakt. I samme bygg er det privatpraktiserende psykolog.

Søkere som ønsker kortere eller lengre vikariat for å forsøke fastlegeyrket er også velkommen til å søke.

Organisasjonsform
Praksisen driftes som selvstendig næringsdrivende. Legesenteret er organisert som sameie. Lokalene eies og drives av legesenteret.

Betingelser for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale eller aksjonæravtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Basistilskuddet tilkommer hjemmelsinnehaver. I tillegg tilkommer et individuelt tilskudd jf. Temaplan for legetjenester, også kalt "Levangermodellen". Les mer om dette nedenfor.

Legesenteret benytter Pridok journalsystem, som er totalintegrert webløsning med Helsenorge. Fleksible muligheter for å benytte journalsystemet utenfor kontoret.

Levangermodellen
Levangermodellen omhandler et individuelt tilskudd til næringsdrivende fastleger. Tilskuddsordningen innebefatter at næringsdrivende fastleger får tilført tilskudd fra kommunen i tillegg til basistilskuddet.
Tilskuddets størrelse avhenger av basistilskuddets størrelse og antall pasienter på lista. Tilskuddet er ment til å dekke økte utgifter forbundet med drift av fastlegepraksis og utdanningsvirksomhet. For spesialister i allmennmedisin skal basis- og individuelt tilskudd til sammen utgjøre kr. 750,- per pasient/per år.
For leger i spesialisering, som ofte har kortere pasientlister og mer fravær fra praksis pga. kurs/hospitering, ligger basis-og individuelt tilskudd på kr. 998, - per pasient. For mer informasjon, se Temaplan for legetjenester.
 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege
 • Deltakelse i interkommunal legevakt som er et samarbeid mellom Levanger, Verdal, Frosta og Inderøy. Daglegevakt dekkes av fastlegekontorene etter avtale.
 
Kvalifikasjoner/Personlige egenskaper
 • Det søkes etter lege med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren
  allmennlege/ fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin.
 • Autorisert lege i Norge, ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
 
Vi tilbyr
 • Basistilskudd og individuelt tilskudd jf. Temaplan for legetjenester
 • ALIS tilskudd fra Helsedirektoratet som benyttes til spesialiseringen dersom lege er ALIS i ny ordning.
 • Tilskudd fra kommunen til kjøp av hjemmel
 • Veileder ved legesenteret, dersom lege som tilsettes er under spesialisering
 • Godt arbeidsmiljø og erfarent kollegium
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Børge Winther
Tittel: Hjemmelsinnehaver, Kirkegata legesenter
Telefon: 95107814
E-post: bwinth@online.no
Navn: Merete Folmoe Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
E-post: merete.ronningen@levanger.kommune.no
Navn: Åse Gran
Tittel: Koordinator
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirkegata 1,
7600 LEVANGER