Kort om arbeidsgiver

BUP Skien har ledig fast stilling som lege i spesialisering (LIS).

BUP Skien er en generell poliklinikk som gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser. Vi er en seksjon innen Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), som består av poliklinikker i Porsgrunn, Kragerø, to fylkesdekkende seksjoner: seksjon for Familiebehandling og SAF –seksjon for autismeutredninger. Vi har et nært samarbeid med Ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon (UPS).
Vi dekker kommunene Skien, Nome og Siljan kommune med til sammen 60.000 innbyggere.
BUP Skien er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk med psykologer, leger, sosionomer og andre fagstillinger med psykisk helse kompetanse. Vi er til sammen 18 fagstillinger og 4 sekretærer. Vi er et godt fagmiljø med vekt på kompetanseutvikling og spesialisering for alle yrkesgrupper.

Stillingen knyttes primært til BUP Skien, men oppgaver vil også knyttes til seksjoner/oppgaver tilhørende avdelingen innenfor Grenlandsregionen.

Vi holder til i Skien med gode muligheter for friluftsliv og kulturaktiviteter. Vi har kort vei til sjø og fjell. Det er ca. 2 timer med buss til Oslo.
Den som ansettes må fremlegge ny politiattest før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge som henvises til BUP
 • Deltakelse i tverrfaglig team i poliklinikken
 • Oppgavene for LIS er varierte og faglig utfordrende i et fagmiljø som legger vekt på hele bredden i faget og en forståelse av barn og unges psykiske vansker utifra en bio-psyko-sosial modell
 • Foreldresamarbeid, veiledning til 1. linjetjenesten (skole, fastleger, PPT osv.)
 • Veiledning/samarbeid med andre delder av spesialisthelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig og ha gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig med erfaring fra barn og unge
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen
 • Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver
 • Allmennleger som ønsker barne- og ungdomspsykiatrien for vedlikehold av spesialitet eller er i spesialisering er også velkomne til å søke
 • Det er ønskelig med fullført turnustjeneste i Norge

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Faglig interesse for området
 • Interesse for forskning og utviklingsarbeid
 • Gode evner og vilje til tverrfaglig samarbeid, teamsamarbeid og selvstendig jobbing

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Utdanningsforløp for å kunne fullføre spesialiteten innen aktuell gren
 • Seksjonene prioriterer fagutvikling høyt og det gis mulighet for videre- og etterutdanning
 • Hyggelige, engasjerte og faglig sterke medarbeidere
 • Et arbeidssted i spennende utvikling
 • Veiledning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Katarina Hristov-Strbac
Tittel: overlege
Telefon: 35003524
Navn: Lars Endresen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 35003524
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon Bup-Skien, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien