Kort om arbeidsgiver
Det er ledig 100 % fastlegevikariat ved Finnøy legekontor med oppstart 1.12.2022. Vikariatet er i utgangspunktet på 6 måneder, men det vil være mulighet for forlengelse. Hjemmelens listelengde er på 1000 pasienter. Om ønskelig kan vikariatet kombineres med 20 % stilling på helsestasjon.

Finnøy legekontor er lokalisert i vakre omgivelser på Judaberg, ca. 50 minutt fra Stavanger sentrum. Kontoret har 8.2 avtale med Stavanger kommune. Det vil si at det driftes kommunalt, men legene jobber som næringsdrivende. Til sammen jobber 3 fastleger, Lis1 lege og 3 sykepleiere på legekontoret.

Seksjonssjef for kommunale legetjenester er administrativ leder og ansvarlig for kontorets drift.

Betingelser for vikariat avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal Alis tilskuddsordning.

Legevakt: Du vil fortrinnsvis tilpliktes vakter i Ryfylke legevakt.

Velkommen til å ta en telefon dersom du er interessert eller har noen spørsmål.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktperson
Navn: Åse Straumstøyl
Tittel: Seksjonssjef kommunale legekontor
Telefon: 416 26 611
Arbeidssted
Finnøy legekontor
Hagavegen 6
4160 FINNØY