Kort om arbeidsgiver
Færder kommune har ledig stilling som fastlege med introduksjonsavtale ved Vestskogen medisinske senter. Introduksjonsavtale er en ny ordning fra Helsedirektoratet, som skal gjøre det lettere å få erfaring i allmennmedisin, uten å måtte kjøpe seg inn i en legepraksis. Ordningen gir mulighet for å jobbe på samme liste som etablerte fastleger. Dette er en unik mulighet til å få tellende tjeneste i spesialisering i allmennmedisin i trygge rammer med god veiledning.

Stillingen som introduksjonslege vil være i selvstendig næringsdrift med svært gunstige betingelser. Introduksjonsavtalen går over 2 år.

Beskrivelse av arbeidssted:
Vestskogen medisinske senter ligger sentralt på Nøtterøy, med gode parkeringsmuligheter og apotek i samme bygg. Det er et velutstyrt og godt organisert legesenter, som består av 3 fastlegehjemler, hvor alle legene er spesialister i allmennmedisin, samt 3 godt kvalifiserte og stabile helsesekretærer. Legesenteret har hatt stabil legedekning gjennom mange år, og er en veldrevet praksis med kort ventetid på konsultasjoner. Ingen av hjemlene har tilpliktede oppgaver pr i dag.
Legesenteret bruker System X,  PasientSky og Melin betalingsterminal.

Ønsket oppstart medio september og senest innen 01.11.22

Det søkes om ALIS tilskudd årlig, tilskuddet for introduksjonsleger er 240 000kr/år. Dette innebærer at det gis kompensasjon for deltagelse på kurs og i veiledningsgruppe, samt andre aktiviteter som gjelder spesialisering. Kommunen tilbyr god veiledning og supervisjon av erfarne fastleger. og kommuneoverlegen følger opp leger i spesialisering

Færder kommune har nylig vedtatt Plan for legetjenester med tilhørende handlingsplan, hvor tiltakene søkes innarbeidet i budsjett for 2023. Et av de foreslåtte tiltakene er kompensasjon ved fravær pga syke barn inntil 10 dager i året.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anita Archer
Tittel: Virksomhetsdirektør helse
Telefon: 99 52 75 00
E-post: anita.bjune.archer@faerder.kommune.no
Navn: Elin Jakobsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 916 20 590
E-post: elin.jakobsen@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vestskogen medisinske senter
Kjernåsveien 13A
3142 VESTSKOGEN