Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling som overlege ved Alderspsykiatrisk poliklinikk.  Stillingen inngår i vårt tverrfaglige behandlerteam, som består av overleger, lege i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, nevropsykologer og sykepleiere.  

Som overlege i vår poliklinikk vil du jobbe med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne over 65 år. 
Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt på sykehusnivå som har til oppgave å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med aldersrelaterte psykiske lidelser i grenselandet mellom psykisk og somatisk helse, nevrodegenerative tilstander og normale aldringsprosesser. Vår poliklinikk har også pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, og som overlege vil du også ha ansvar for oppfølging av pasienter underlagt tvungent vern.

Avdelingen samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.
Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til bedre livskvalitet og legge grunnlaget for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Vi ønsker å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeidsmiljø, hvor de ansattes kompetanse er vår største ressurs. Vi ønsker å knytte til oss medarbeidere som vil bidra til økt kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet. I tillegg til faglig engasjement, ønsker vi kolleger med gode samarbeidsevner.

Avdelingens forskningsaktivitet er primært knyttet til forståelse av hjerneorganiske mekanismer, tidlig diagnostikk av kognitiv svikt og nevropsykiatriske symptomer relatert til dette.  Avdelingen har en ambisjon om å knytte klinikk og forskning tettere sammen.

Alderspsykiatrisk avdeling ligger på Skytta i Nittedal, med gode bussforbindelser og kort vei fra Oslo sentrum.  Avdelingen består av en poliklinikk med totalt 25 årsverk, samt 2 døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos voksne over 65 år.
 • Vurdering og behandling av aldersrelaterte psykiske lidelser, somatiske sykdommers påvirkning på psykisk helse og av mulig kognitiv svikt /demensutvikling.   
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrig helsepersonell i poliklinikken og i avdelingen for øvrig.
 • Vurdering av henvisninger og veiledning av lis.

Kvalifikasjoner

 • Lege med spesialisering i psykiatri.
 • Det er ønskelig med klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Det er en fordel å ha interesse for eksistensielle problemstillinger, samt sammenhengen mellom somatikk og psykiatri.

Personlige egenskaper

 • Må ha evne og interesse for tverrfaglig samarbeid, og gjennom dette bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i avdelingen.
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Alderspsykiatrisk avdeling er involvert i prosjekter som representerer forskningsfronten nasjonalt og internasjonalt når det gjelder tidlig diagnostikk av aldersrelaterte hjerneorganiske problemstillinger.
 • Faget alderspsykiatri er komplekst, utfordrende og spennende. Miljøet er preget av engasjerte medarbeidere som brenner for faget.
 • Det er et uttalt mål å videreutvikle et levende forskningsmiljø i avdelingen.
 • Fleksitid.
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kevin Ivanowitz
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95893910
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Alderspsykiatrisk poliklinikk
Brennaveien 18
1481 Hagan