Kort om arbeidsgiver

Er du opptatt av å gi gode og helhetlige tjenester ut fra pasientenes behov og gi helsetjenester av god kvalitet?  Vi søker en faglig engasjert psykiater i 100 % stilling til Avdeling for spesialpsykiatri. Vi håper du søker!

Blakstad sykehus består per i dag av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). I tillegg har sykehuset et bredt poliklinisk tilbud. Vi har i hovedsak fire fagområder; akutt, psykose, sikkerhet og alder.

Avdeling for spesialpsykiatri er en av tre avdelinger på Blakstad sykehus og består av seks behandlingsseksjoner: Seksjon for psykose A, Seksjon for psykose B, Utredningsseksjon for unge, Sikkerhetsseksjonen med FACT-Sikkerhet, Seksjon for utviklingshemmede og autisme (SUA) og Seksjon for basal eksponeringsterapi (BET). Vi driver større utviklingsarbeid der brukermedvirkning og helhetlig tenkning rundt pasientforløp står i sentrum. Vi ønsker å være en moderne avdeling hvor spesialistenes rolle er viktig i dette arbeidet. Avdelingen er organisert med avdelingssjef og avdelingsoverlege.

Blakstad sykehus er i utvikling og det satses på samhandling internt i sykehuset og i klinikken forøvrig. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Dermed samlokaliseres et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet. Sykehuset er derfor i et omfattende omstillingsarbeid for å tilpasse og optimalisere driften til de nye lokalene, og vi håper at du har lyst til å være med på laget!

Din motivasjon for å jobbe i en avdeling med varierte problemstillinger er viktig. Vi søker deg som trives når det er travelt og ser at høy faglig kvalitet bidrar til gode pasientforløp. Du må like utredninger og diagnostikk og du henter fram det beste i deg når du jobber i tverrfaglige team. Personlig egnethet vil vektlegges. Intervjuer holdes fortløpende, med ansettelse etter avtale.

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyråer.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen gjennom veiledning og undervisning av LIS og øvrig personale
 • Deltakelse i inntaksarbeid og vurderingssamtaler
 • Bidra aktivt til kvalitetsforbedring i egen seksjon, men også i avdelingen som helhet
 • Være oppdatert på evidensbaserte behandlingsmetoder og medikamentelle retningslinjer
 • Stillingen inngår i bakvaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern og fortrinnsvis innen akuttpsykiatri
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland
 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden inn mot nytt sykehus i Drammen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Mork
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 477 16 002
Navn: Tina Gravdal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 977 66 823
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Blakstad sykehus, Vestre Viken
Strandveien 35
1392 Vettre
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image