Kort om arbeidsgiver
Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner. Stavanger legevakt er også legevaktssentral for Kvitsøy, Hjelmeland og Strand kommune. I tillegg til selve legevakten, ligger også kriseteam, overgrepsmottaket for Sør-Rogaland og fengselshelsetjenesten organisert under Stavanger Legevakts ledelse.

Sammen er disse avdelingene ansvarlig for beredskap og respons på situasjoner som faller utenfor fastlegens rammer og åpningstider. Stavanger Legevakt er som virksomhet opptatt av å levere tjenester av god kvalitet og er i stadig utvikling. Som ansatt på Stavanger Legevakt er du med i et miljø preget av høyt tempo og rask responstid, men også med stor takhøyde og åpne dører.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktsarbeid, pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkontakt, utrykning og sykebesøk.
 • 100% stilling i turnus, men mulighet for redusert stillingsstørrelse.
 • Det kan også ilegges arbeid som fengselslege i Stavanger fengsel i 20-40% av stillingen, etter avtale.

Kvalifikasjoner
 • Kandidaten må være spesialist i allmennmedisin eller inngå avtale om spesialisering ved tiltredelse
 • Erfaring fra legevaktarbeid ønskelig, men dette er ikke et krav.
 • Søkere må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1.Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper
 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt.
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner.
 • Du arbeider godt selvstendig og i team.
 • Du er fleksibel i din arbeidsutførelse
 • Du føler et eierskap til dine arbeidsoppgaver og har et ønske om å utvikle deg selv og virksomheten.

Vi tilbyr
 • Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende med eventuell fortløpende ansettelser.
 • Spesialisering i allmennmedisin
 • En spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Stillingskode: 852700-Lege eller 852701-Legespesialist
 • Lønn ihht. garantilønn Stavanger kommune
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktperson
Navn: Hilde Elise Andersen
Tittel: Avdelingsleder leger
Telefon: 51 50 79 71
E-post: hilde.elise.andersen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger Legevakt
Armauer Hansens vei 30
4011 STAVANGER