Kort om arbeidsgiver
Det er attraktivt, meningsfullt og godt å være lege i Frøya kommune, og vi ønsker flere med på laget!
Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Som lege hos oss blir du med på dette gode laget. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheter for faglig utvikling. Vi er opptatt av høy kvalitet på våre helsetjenester og god service til alle våre pasienter. For å lykkes med denne visjonen trenger vi deg som deler vår visjon, og er en kollega som fremmer fellesskap og samarbeid i fagmiljøet. Vi er alltid best sammen.
 
I tillegg til 7 fastlegehjemler, har legekontorer også en LIS 1 lege stilling. Legekontoret har lyktes med å ansette to nye fastleger, og vi har flere ledige posisjoner hos oss.
                                                                            
Pr. i dag har legene i Frøya og Hitra kommuner et legevaktsamarbeid hvor kommunene dekker lokal legevakt annenhver uke. I tillegg deltar også våre leger i LIO legevakt (legevaktsamarbeid i Orkdalsregionen). For å avhjelpe vaktbelastningen i legevakt for våre leger, jobbes det nå for å se på eventuelle endringer som gjør at vaktbelastningen kan reduseres.

Arbeidsoppgaver
 • Ordinære fastlegeoppgaver tilknyttet gruppepraksisen
 • Kommunale oppgaver som helsestasjon og sykehjem deles mellom fastlegene
 • Legevakt Hitra – Frøya samt LiO (legevakt i Orkdalsregionen)
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon og/eller spesialist i allmenmedisin.
 • Vi ønsker oss leger som vil trives med å jobbe med våre mange fine øyboere – vi er ulike og trenger deg som er flink med folk.
 • Du må beherske norsk og engelsk.
Vi tilbyr
 • Meget gode inntjeningsmuligheter, om ønske er det muligheter for ekstra legevakter, både på Frøya og i LIO. 
 • Mulighet for  å velge en fastlønnsavtale, eller være selvstendig næringsdrivende  med 8.2 avtale.
 • Et stabilt og godt drevet legekontor, med et hyggelig og humoristisk arbeidsmiljø.
 • Muligheter for selv å velge antall listepasienter
 • Ansettelse i hht. gjeldende avtaleverk.
Vi er behjelpelige med å finne bolig til vår nye kollega. På Frøya er det korte avstander, så du kan bo sentralt eller ute i distriktet. Her er det enkelt å trives både på jobb og i fritiden. Her vil man få jobbe med smått og stort, det er ute i distriktene legene får prøve seg på et mangfold av problemstillinger, og det gir spennende erfaringer!  Kom til oss på Frøya, vi skal legge alt til rette for deg!
 
Om du ønsker å vite mer om dette? Ta gjerne kontakt!
Kontaktpersoner Frøya kommune: Peggy Alise Johansen, tlf. 920 99 165, eller Torny Dahlø Sørlie, tlf. 974 98 711.

Kontaktperson hos vår rådgiver i Avantas rekruttering: Hanne Haug Fremo, tlf. 982 12 455 eller på epost hanne@avantas.no.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Frøya kommune
Kontaktperson
Navn: Hanne Haug Fremo
Tittel: Senior Bedriftsrådgiver i Avantas
Telefon: 982 12 455
E-post: hanne@avantas.no
Arbeidssted
Sørveien 17B
7260 SISTRANDA
Søk på stillingen