Kort om arbeidsgiver

ØNH - kjeveavdeling, Førde sentralsjukehus har ledig 100% vikariat for overlege:

 • 01.01.2023 - 31.12.2023, moglegheit for forlenging

ØNH-kjeve er organisert som ei avdeling, med seksjonar for ØNH og kjevekirurgisk poliklinikk

ØNH:
Vi utgreier og behandlar dei fleste ØNH-tilstandar og utfører dei vanlegaste kirurgiske inngrepa. Vi har hørselsentral, allergipoliklinikk og søvnlaboratorium. Innlagde pasientar ligg på barneavdelinga, kirurgisk- eller kreftsengepost.
Det er per no tilsett 8 legar, 7 audiografar, 1 hjelpepleiar og 9 sjukepleiarar. Avdlingssjef har personalansvar for legar og seksjonsleiarar

Kjevekirurgisk:
Kjevekirurgisk poliklinikk har 5 tilsette: sjukepleiar, tannhelsesekretærar og oralkirurg
Vi gir tilbod til dei som har behov for undersøking og behandling av sjukdomar i tenner, munn og kjeve.

Arbeidsoppgåver

 • Poliklinikk
 • Høyresentral
 • Søvnpasientar
 • Allergiutgreiing/allergivaksinasjon
 • Sengepostarbeid
 • Operasjoner i lokal og generell anestesi
 • Vakt – per no: 5 delt vaktfunksjon for overlege, passiv vakt

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialitet i øre-nese- hals sykdommer
 • Søkjarar utanfor skandinavia må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Bakvaktskompetanse som ØNH lege
 • Erfaring med nase-biholekirurgi er ynskjeleg
 • Fordel med kjennskap til relevante elektroniske program for pasientinformasjon/dokumentasjon, samt å effektivt lære seg nye verktøy

Personlege eigenskapar

 • Søkjar bør ha evner til å takle ein travel kvardag ved avdelinga
 • Engasjement for fagfeltet/pasientgruppa og ønskje om å vidareutvikle kompetansen
 • Gode evner til samarbeid

Vi tilbyr

 • Løn etter avtalefesta tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar  
 • Triveleg arbeidsmiljø

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Karianne Strønen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 578 31 582
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ØNH - Kjeveavdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde