Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim.

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette 0-hjemmel ved Din Doktor fra 2022. Ved Din Doktor er det en ledig 0-hjemmel som fastlege fra 1. desember 2022. De ønsker å utvide legesenteret med en lege til.

Din Doktor er et veldrevet 5-legesenter med til sammen 6900 listepasienter i Trondheim. Senteret ligger sentralt til på Bakklandet i Trondheim. Parkering for ansatte er tilgjengelig. Det er etablert eget kontor for ny hjemmelshaver. Det vil bli nytt journalsystem ved senteret høsten 2022. 

Hjemmelshavere må selv sette listetak i samsvar med senterets internavtale og i samråd med de øvrige legene. Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i 0-hjemmelen fra 1. desember 2022. Endelig dato avklares med legesenteret og Trondheim kommune. 

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med kontaktperson Carine Hyll eller Petter Olberg på post@dindoktor.no.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste. Oppstart som 0-hjemmel
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Arbeidssted
Vollabakken 3
7030 TRONDHEIM