Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette to 0-hjemler ved Munkholmen legesenter fra 2022. Det er for tiden 38 private legekontor og 192 fastleger i Trondheim.

Munkholmen Legesenter er et 3-legesenter som nå skal utvide til 5-legesenter. Her jobber det tre erfarne spesialister i allmennmedisin som har vært her i over ti år. Vi kan tilby godt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler i en historisk brygge i Fjordgata, midt i Trondheim sentrum.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen høsten/vinteren 2022, endelig dato avklares med legesenteret.

Hjemmelshaverne må selv sette listetak i samsvar med senterets internavtale og i samråd med de øvrige legene.

Nye leger må godta senterets internavtale.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med lege ved Munkholmen legesenter, Nils Ivar Leerand på telefon 922 96 758. 

Du kan lese mer om fastlegeordningen på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste. Oppstart som 0-hjemmel
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen om ønskelig)
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Fjordgata 82
7010 TRONDHEIM
Søk på stillingen