Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter fast sykeheimslege i 100% stilling på Namsos Helsehus.

Namsos Helsehus har 97 heldøgnsplasser, og vi gir tilbud om institusjonsopphold for brukere som bor i Namsos kommune. Helsehuset har 1,3 årsverk tilsynslegetjeneste, fordelt på en 100% og en 30% stilling. Helsehuset har en korttids- og rehabiliteringsavdeling, kommunal akutt døgnenhet, KAD, to somatiske langtidsavdelinger ,avdeling for demensomsorg som er fordelt på to etasjer, og avdeling for psykisk helse med egen forsterket skjermet enhet.

Helsehuset har et eget institusjonskjøkken som tilbereder alle måltidene. Vi driver utviklingsarbeid med fokus på personsentrert omsorg og høy faglighet. Sykeheimen tilbyr flere ulike praksisplasser til studenter under utdanningsforløp og har et utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Vi leverer kvalitet og trivsel.

Arbeidsoppgaver:
· Legetjenester for alle beboere i Namsos helsehus
· Medisinsk faglig ansvar på institusjon
· Journalansvar for legetjenesten
· Kontakt og dialog med pårørende
· Samarbeide med annet helsepersonell i helsehuset
· Samarbeide med fastleger
· Samarbeide med 2. linjetjenesten
· Bidra i forbedrings - og pasientsikkerhetsarbeid i helsehuset.
· Bidra i internundervisning
· Ha kjennskap til rettigheter og plikter som følger av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
· Ha mulighet til å inngå i et kompetent behandlerteam i behandling av akutte og kroniske lidelser 

Kvalifikasjoner: 
· Norsk legeautorisasjon
· Spesialisering i allmennmedisin eller er i spesialiseringsforløp
· Erfaring og/eller interesse for arbeide som sykehjemslege
· Ha kjennskap til norsk helsevesen
· Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
· Ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide i team
· Vise interesse for utvikling av kommunens helse og omsorgstjeneste
· Godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges ved tilsetting
· Personlige egenskaper vektlegges. Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr:
· Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kollegaer og medarbeidere
· Tilrettelegging til å delta på kurs og etter- og videreutdanning.
· Gode lønns- og arbeidsvilkår etter avtale

Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktpersoner! 

Startdato 01.10.2022 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3. 

Søknad sendes:
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad" på denne siden.  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune 74 21 71 00.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Namsos kommune
Kontaktperson
Navn: Cathrine Ørjasæter Forås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 91171326
E-post: cathrine.o.foras@namsos.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Namsos helsehus
Prestegårdsstien 4
7800 NAMSOS