Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Oslo. Avdelingen har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning, døgnbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker er landets største med seks kliniske enheter, beliggende på Ullevål sykehusområde, Iladalen og Mortensrud, samt tjenester i Oslo og Bredtveit fengsler. Seksjonen har 120 ansatte som sammen utgjør et robust, variert og kompetent fagmiljø. Vi gir tilbud om tverrfaglig utredning, skadereduksjon og behandling til personer over 15 år med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), heroinassistert behandling (HABiO) og Lavterskel skadereduserende substitusjonsbehandling (LASSO) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole androgene steroider og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale ressurser og utfordringer.

Vi søker deg som er legespesialist med bred klinisk erfaring fra rus- og avhengighetsfeltet til en spennende stilling som medisinskfaglig rådgiver og overlege. Funksjonen som medisinskfaglig rådgiver utgjør 50 % av stillingen.  Arbeidssted er Ullevål sykehusområde. 

Arbeidsoppgaver

Medisinskfaglig rådgiver er en faglig drivkraft i seksjonen, både som aktiv deltager i ledergruppen og legegruppen men også som sparringspartner for hele fagmiljøet. Du vil være en viktig lederstøtte for seksjonsleder og delta i mange spennende prosesser. Du bidrar til at pasientbehandlingen evalueres, kvalitetssikres og videreutvikles og er i samsvar med anerkjente faglige metoder.

Inntil 50% av stillingen består av klinisk arbeid. Stillingen gir mulighet til å påvirke feltet lokalt, regionalt og nasjonalt.  Noen arbeidsoppgaver er fastlagte, men det er gode muligheter for å prioritere etter egne interesser og kompetanse, og skape en spennende arbeidshverdag:

 • Deltagelse i ukentlig ledermøte og ukentlig møte med øvrige medisinskfaglige rådgivere i avdelingen.
 • Lede ukentlig møte for seksjonens 10 overleger og 4 LIS.
 • Sammen med utdanningsansvarlig overlege i avdelingen bidra til at utdanning av LIS er i samsvar med krav til læringsmål i spesialistutdanning for leger.
 • Videreutvikle rutiner og prosedyrer for det medisinskfaglige arbeidet i seksjonen.
 • Bidra inn i klagesaksbehandling i seksjonen.
 • Undervisning, rådgivning og veiledning internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri, men andre spesialiteter kan også aktuelle.
 • Leger i avsluttende fase av sin spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin vil kunne bli vurdert.
 • Bred klinisk erfaring og interesse for fagfeltet.
 • Meget gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk er en nødvendighet.

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel, inkluderende og løsningsorientert.  
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du har god arbeidskapasitet, struktur, rolleforståelse og tenker helhetlig og langsiktig.
 • Du evner å prioritere og delegere arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter til å påvirke både egen arbeidsplass og fagfeltet. 
 • Et kompetent, hyggelig og engasjert arbeidsmiljø.
 • En inkluderende og effektiv ledergruppe.
 • Gode muligheter for kurs og videreutdanning.
 • For deg som har annen spesialitet enn rus- og avhengighetsmedisin kan vi legge til rette for spesialisering.
 • Pensjonsordning.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Deltagelse i avdelingens vaktordning – per dags dato 10-delt vaktplan i døgnseksjonene Ung og Voksen. Avdelingens vaktordninger er under evaluering.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Holter Huseby
Tittel: Overlege/medisinskfaglig rådgiver.
Telefon: 47657538
E-post: camhus@ous-hf.no
Navn: Kine Haugen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91838656
E-post: haukin@ous-hf.no
Arbeidssted
Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, seksjonsledelse, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo