Ønsker du å bidra til best mulig livskvaliteten for pasient og pårørende? 

Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig 100% stilling hvorav 50% er tilknyttet palliasjon, resterende 50% kan kombineres med oppgaver tilknyttet medisin. 

Stillingen kan også kombineres med oppgaver/stilling i primærhelsetjenesten.

Palliasjon behandler alle pasienter som har kommet ei en sykdomsfase hvor lindring er hovedfokus av behandlingen. Vi ser etter deg som vil bidra til best mulig lindring av pasientens plager, og som evner å skape trygghet og ro både for pasient, pårørende og personalet.

Ved medisinsk sengepost har vi to palliative senger. I tillegg har vi har godt og tett samarbeid med kreftpoliklinikken, samt kommunale tjenester rundt kreftpasienter og andre pasienter i palliativ fase. 

Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca 450 årsverk og gir et tilbud til ca 34 000 innbyggere.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum på Helgeland med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig lege i Palliativt team
 • Behandlingsansvarlig for inneliggende pasienter i palliativ seng
 • Tverrfaglige møter med kreftsykepleier, fysioterapeut, kommunale tjenester
 • Oppfølging av problemstillinger som fremkommer i møtet (rtg. bestillinger, avtale poliklinisk kontakt med pasienter og/eller pårørende, hjemmebesøk, innleggelse
 • Kommunikasjon med kommunale kreftsykepleiere, kreftpoliklinikk, pårørende og kreftavdeling i Bodø/Tromsø
 • Den øvrige 50% etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med spesialisering innen somatisk eller psykiatrisk fagfelt
 • Erfaring med palliative problemstillinger er en fordel
 • Du må behersk norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Samarbeider godt og deler kunnskap på tvers av spesialiteter
 • Evne til å skape en trygg og stabil atmosfære rundt pasienten

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP, lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Tove Kristin Sarassen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97041437
E-post: tove.kristin.sarassen@helgelandssykehuset.no
Navn: Dag Ole Aanderbakk
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4790181376
E-post: dag.ole.aanderbakk@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Medisinske leger Mo i Rana, Medisinsk klinikk, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana