Det skal opprettes et øyehelsetilbud ved Sykehuset Innlandet HF, avd Tynset. I denne forbindelse søker vi en overlege i valgfri stillingsbrøk over 50% innenfor fagfeltet oftalmologi. Arbeidsplan vil være etter " Tynsetmodellen" med vekslende bundet og ubunden arbeidstid, og gi mulighet for et annerledes liv og arbeidsliv med attraktive arbeidstidsordninger.

Arbeidstidsordningen krever stor grad av selvstendighet og beslutningsevne hvor pasienten står i sentrum. Stillingen knyttes faglig opp mot Øyeavdelingen ved SI, Elverum.

 

Arbeidsoppgaver

  • Poliklinikk, vakt og noe kirurgisk virksomhet.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i oftalmologi i minst 3 år.
  • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

  • Evne til tverrfaglig samarbeid og helhetstenking
  • Strukturert, pålitelig og målbevisst
  • Vilje til å ta initiativ og ansvar
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Vi tilbyr

  •  Fri bolig
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.


 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Lena Rømmen Ovli
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4795789242
Navn: Anders Sandbu Strand
Tittel: Rådgiver
Telefon: 99305631
Arbeidssted
ØYE POLIKLINIKK TYNSET, Sykehuset Innlandet HF
Sjukehusveien 9
2500 Tynset
Søk på stillingen