Kort om arbeidsgiver

Det kommer stadig nye behandlingsmuligheter ved kreftbehandling og vi skal også bygge opp en stab som kan ivareta strålebehandling ved Sykehuset Telemark. Vi vil derfor forsterke vårt team med flere overleger.

Vi har sengepost med 18 senger, en aktiv konsultasjonspoliklinikk  og en infusjonspoliklinikk. Avdelingen har også
poliklinisk aktivitet på Notodden og i Kragerø. Vi behandler de fleste diagnosegrupper med behov av god breddekompetanse. Men for å sikre den spesifikke kompetansen til hvert fagfelt har vi fordelt oss i faggrupper.  Vi ønsker også spisse den onkologiske kompetansen i lymfombehandling. Utredning, diagnostikk og behandling av lymfom vil være et samarbeid mellom hematologer og onkologer.
 I 2025 åpner Senter for kreft, palliasjon og blodsykdommer inkludert enhet for stråleterapi. Vi er en avdeling under utvikling og endring.
Forskning og fagutvikling har fått en tydelig plass i organisasjonen. Vi
vil at   alle våre pasienter får den beste behandling og møter
kompetente, engasjerte og omsorgsfulle ansatte. 

Hos oss jobber hematologer, onkologer og leger med spesialkompetanse i
palliasjon. Alle med sine spesialistoppgaver samtidig som vi søker
fellesskap og gode tverrfaglige diskusjoner.


Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid som onkolog 
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Delta i kliniske behandlingsstudier/forskning/forbedringsarbeid
 • Veiledning/supervisjon av leger i spesialisering.
 • Arbeidet er delt mellom poliklinikk/dagavdeling, tilsynsfunksjoner og sengepost.

Kvalifikasjoner

 • Leger med godkjent spesialitet i onkologi. LIS som har kommet langt i utdanningsløpet er også velkommen til å søke.
 • Bred klinisk erfaring.
 • Erfaring med stråleterapi vil være ønskelig
 • Interesse for og /eller erfaring med kliniske studier

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel og positiv.
 • God arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et aktivt og spennende fagmiljø. 
 • En avdeling som sykehuset satser på og som i løpet av få år skal inn i nye lokaler godt tilpasset vår virksomhet.
 • Du vil kunne være med å påvirke utviklingen av vår avdeling.  
 • Grenland tilbyr hyggelige boligpriser, gode oppvekstsvilkår med et godt skoletilbud fra grunnskole til universitet  og et bredt og spennende kulturliv.
 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Augestad Larsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 901 96 631
Navn: Dalia Dietzel
Tittel: overlege
Telefon: 481 82 786
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for kreft og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien