Kort om arbeidsgiver
Holmestrand kommune har ca. 25000 innbyggere, og er en kommune i vekst. Vi har en god plassering med nærhet til naturområder. Både for turer, ski og kystlinje. Vi er nær storbyer og flyplass, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog og motorvei. Vi har godt utbygde offentlige tjenester, også innen helse- og omsorg.
 
Det er ledig ny fastlegehjemmel (0-liste) i Holmestrand kommune. Hjemmelen er tilknyttet Holmestrand Legesenter med oppstart så snart som mulig. Legekontoret består av 2 fastleger og dyktige og erfarne helsesekretærer. Senteret er velutstyrt med blant annet akutt utstyr, 24 timers BT, EKG, spirometri og laboratorium med celleteller. PatienSky Clinic journal benyttes som EPJ-system. NHN er tilknyttet.
Det er så langt ikke tillagt hjemmelen offentlig legearbeid.
 
Fastlegeordningen er under kapasitetsmessig press i kommunen. Rask oppbygging av liste til ønsket størrelse anses derfor svært sannsynlig.
 
Det forutsettes at vilkår for etablering/drift avtales med fastlegene ved Holmestrand Legesenter. Det må påregnes et innskudd til det legesenteret fastlegen etablerer praksis i.
 
I hht. kommunes plan for legetjenesten vil vi bidra aktivt til både spesialistutdanning og resertifisering av spesialitet. Kommunen ansetter veileder og supervisør, og søker alle relevante tilskudd for ALIS.
 
Om ønskelig kan lege ansettes i kommunen som fastlønnet, etter nærmere avtale, som alternativ til næringsdrift. Grunntilskudd ytes i 2 år i hht. sentralt regelverk. Innen gitte rammer vil kommunen også kunne bidra til etableringen som fastlege utover grunntilskuddet.
 
Det er vaktplikt ved Tønsberg Legevakt for kommunens fastleger, per dagsdato cirka 2-3 vakter per måned.
 
Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges før eventuell ansettelse.
 
Kvalifikasjoner for stillingen/hjemmelen
Søkere må ha norsk autorisasjon og norskkunnskaper på høyt nivå. Det forutsettes at søker som ikke er spesialist allmennmedisin gjennomfører denne spesialiseringen. 
 
For mer informasjon om stillingen og legesenteret tas kontakt med;
Virksomhetsleder Unn Klausen Dinga tlf 47642789 e-post unn.klausen.dinga@holmestrand.kommune.no
Kommuneoverlege Ole Johan Bakke tlf 330 64300
e-post ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no eller
Fastlege Artur Smet tlf 90727642, e-post smeart@icloud.com
Søknad sendes Holmestrand kommune ved kommuneoverlege Ole Johan Bakke, Langgt. 45, 3080 Holmestrand.
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Unn Klausen Dinga
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 47642789
E-post: unn.klausen.dinga@holmestrand.kommune.no
Navn: Ole Johan Bakke
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 33064300
E-post: ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Navn: Artur Smet
Tittel: Fastlege
Telefon: 90727642
E-post: smeart@icloud.com
Søknad
Søknad sendes: Holmestrand kommune v/ Kommuneoverlege Ole Johan Bakke
Langgt. 45
3080 HOLMESTRAND

Send søknad på mail
Arbeidssted
Havnegaten 23
3080 HOLMESTRAND