Kort om arbeidsgiver

Dersom du er klar for å jobbe i et tverrfaglig team med faglig spennende utfordringer, sammen med gode kolleger i et godt arbeidsmiljø, da er stilling som lege i spesialisering ved BUP Sandnes jobben for deg!

Du vil få muligheten til å inngå i et spennende fagfelt og være medarbeider i en poliklinikk hvor involvering  av medarbeiderne i utviklingen og forbedringen av helsetjenesten er sentral.

BUP Sandnes er en av 9 poliklinikker. Vi er for tiden 32 medarbeidere, hvorav 28 behandlere og 4 sekretærer. Det er 8 legestillinger ved poliklinikken, da 4 LIS stillinger og 4 overlegestillinger. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for det polikliniske tilbudet og for døgntilbud til barn og ungdom i alderen 0-18 år. Hovedoppgaven for avdelingen er å undersøke, diagnostisere, gi råd/ veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting av alle som yter tjeneste til mindreårige eller personer med utviklingshemning. Attesten kreves fremlagt før ansettelse foretas og gjelder bare for den som får tilbud om ansettelse.

For mer informasjon henvises til internettsiden, se her

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består hovedsaklig av utredning og behandling av barn/unge med psykiske vansker.
 • Jobber individuelt og i tverrfaglige team med psykologer, pedagoger og sosionomer.
 • Tilstrebe gode relasjoner med barn/unge og deres familier er viktig for å kunne gi et godt tilbud til pasient og foresatte.
 • BUP har et utstrakt samarbeid med instanser i 1.linje som fastlege, helsestasjon, skoler, barnehager, PPT og barnevern. Dette gjør gode samarbeidsegenskaper påkrevd.  

Kvalifikasjoner

 • Du må norsk autorisasjon.
 • Erfaring fra og interesse for klinisk arbeid med barn og unge innen psykisk helsevern.
 • Relevant erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge vektlegges.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå 
 • Du må ha gode referanser og oppdatert CV

Personlige egenskaper

 • I tillegg til faglig kompetanse skal kandidaten inneha personlige egenskaper som passer arbeidet og arbeidsmiljøet på poliklinikken.
 • Sentrale punkt er i denne sammenheng: Stabilitet (til å kunne håndtere variasjon i arbeidsmengde og arbeidsområde), tilpasningsdyktig og samarbeidsorientert (som en del av tverrfaglig team).
 • Selvstendighet, kunne arbeide målrettet på egen hånd.
 • Evne til å sluttføre oppgaver.

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø innenfor de fleste terapiretninger.
 • De fleste av våre medarbeidere har lang erfaring med utredning og behandling.
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypninggrupper innenfor flere fagområder.
 • Veiledning i henhold til videre spesialisering vil bli imøtekommet og det foregår en relevant internundervisning i avdelingen.
 • Det er også egne faggrupper for leger i avdelingen.
 • Avlønning iht overenskomst.
 • God pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som turgruppe og bedriftsidrettslag.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Rita Hammerø
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: +4792852924
Arbeidssted
Avdeling PBU poliklinikk / BUP Sandnes, Helse Stavanger HF
Julie Eges gt 6
4306 Sandnes
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image