Kort om arbeidsgiver
Bydel Nordstrand har behov for å øke den samlede samfunnsmedisinske kapasiteten og har derfor opprettet en ny 100% fast stilling som bydelsoverlege. Stillingen er organisert i avdeling Helse og Samfunn, hvor nåværende bydelsoverlege er avdelingsdirektør. I avdelingen ligger oppgaver innen smittevern, miljørettet helsevern, fastleger, folkehelse, barnehagemyndighet, frivillighet med mer. 

Bydelsoverlegen og avdelingen er sentral i bydelens kontinuerlige forbedringsarbeid, innovasjon og faglig fundert omstilling og samskaping med andre. Bydelsoverlegens bidrag er avgjørende for at vi gjør de riktige tingene riktig og proaktivt skaper tjenester for morgendagens utfordringer.

Bydelsoverlegen har administrative oppgaver knyttet til fastlegetjenesten og ivaretar lovpålagte oppgaver innen smittevernloven, lov om psykisk helsevern med mer. Bydelsoverlegen er overordnet medisinskfaglig rådgiver etter kommunehelsetjenesteloven og folkehelseloven, og skal medvirke til at bydelens samlede helsetjenester fungerer etter gjeldende lov- og regelverk.

Vi behandler kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver:
 • Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern.
 • Faglige vurderinger knyttet til tjenestetilbud for psykiatriske pasienter
 • Faglig ansvar for miljørettet helsevern og smittevern
 • Tilsyn og myndighetsutøvelse innen miljørettet helsevern
 • Tilsynsoppgaver etter smittevernloven
 • Faglig oppfølging og utvikling av fastlegeordningen og bidra til at kommunens ansvar i fastlegeforskriften og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske
 • legeforening etterkommes.
 • Ansvar for LIS1 og ALIS
 • Utforming av bydelens legeplan
 • Delta i helseovervåking i bydelene
 • Saksbehandling og kvalitetsforbedringsarbeid
 • Medisinsk-faglig rådgivning til tjenestene i forbindelse med krevende enkeltsaker må påregnes
 • Andre lovpålagte oppgaver og generell medisinskfaglig rådgivning i organisasjonen.
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Påbegynt eller fullført spesialisering innen samfunnsmedisin
 • Erfaring fra arbeid innen folkehelse, forebygging, miljørettet helsevern, smittevern og epidemiologi i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten vektlegges
 • Samhandlingserfaring med spesialisthelsetjenesten innenfor somatikk og psykiatri er ønskelig
 • Erfaring fra kommune/bydelshelsetjeneste og fastlegetjenesten samt erfaring som bydelsoverlege/ kommuneoverlege vektlegges
 • God kjennskap til norsk helsevesen og bydelens utfordringer samt interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
 • Erfaring fra ledelse og/eller formell lederutdanning er ønskelig
 • Interesse for utvikling av kommunale tjenestetilbud
 • God kunnskap om offentlig forvaltning og saksbehandling er ønskelig
 • Erfaring med mediehåndtering er sterkt ønsket
 • Erfaring med oppfølging av LIS1/ALIS i kommunehelsetjenesten vektlegges
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk kreves
 • God erfaring med digitale verktøy (Generelt gode IT-kunnskaper)
 • Gyldig politiattest iht. § helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du:
 • Utviser initiativ, interesse og engasjement for samfunnsmedisin og innehar god rolleforståelse.
 • Har gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper med innbyggere, kollegaer, media og andre samarbeidspartnere.
 • Kan jobbe selvstendig på en systematisk og effektiv måte.
 • Har evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig.
 • Er opptatt av endrings- og utviklingsarbeid.
 • Har erfaring fra - og evne til å jobbe strategisk
 • Evner å arbeide målrettet og strukturert og er løsningsorientert
 • Har høy og fleksibel arbeidskapasitet
 • Tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere stress
 • Setter høye standarder for faglig kvalitet, er pålitelig og positiv
 • God systemforståelse, administrativt og politisk
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr:
 • Fast ansettelse i 100 %
 • Å bli del av en faglig engasjert avdeling med fokus på tverrfaglig tjenesteutvikling -  med innbyggeren i fokus
 • Arbeidsoppgaver innenfor samfunnsmedisin og smittevern
 • En variert og selvstendig arbeidshverdag
 • Et godt, tverrfaglig og samarbeidsorientert arbeidsmiljø i bydelen
 • Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter Oslo kommunes lønnsregulativ og avtaleverk
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Avdeling Helse og samfunn
Kontaktperson
Navn: Tanja Tomasevic
Tittel: bydelsoverlege
Telefon: 47781211
E-post: tanja.tomasevic@bns.oslo.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Langbølgen 1, 1150 Oslo
Langbølgen 1
1150 OSLO