Kort om arbeidsgiver
Nysgjerrig på samfunnsmedisinsk arbeid?  

Drammen Kommune lyser nå ut 100% vikariat som assisterende kommuneoverlege med både samfunnsmedisinsk og klinisk arbeid. Som en del av kommuneoverlegekollegiet i Drammen vil du bli en del av samfunnsmedisinsk avdeling, med rolle som kommunens medisinskfaglige rådgiver. Samfunnsmedisinske oppgaver som smittevern, helseberedskap og rådgivning til alle kommunens tjenester inngår, og gir god mulighet til å bidra til å kontinuerlig forbedre kommunens tjenester til det beste for innbyggerne.  

I tillegg vil en del av stillingen innebære kliniske oppgaver i primærhelsetjenesten, som for eksempel migrasjonshelse, vaksinasjon, arbeid ved sykehjem og helsestasjon. Kommunalt ansatte allmennleger er organisert i egen avdeling med avdelingsleder og fagkoordinerende lege. Avdelingen legger til rette for løpende faglig utvikling med ukentlige diskusjonsforum, internundervisning og lav terskel for konferering med mer erfaren kollega.
Med en slik kombinasjonsstilling vil du få en unik mulighet til å gi gode kliniske helsetjenester og samtidig fungere som medisinskfaglig rådgiver på systemnivå. 

Drammen Kommune legger til rette for gode utdanningsløp for leger i spesialisering. Det er mulighet for å tilpasse spesialiseringsløpet etter kandidatens ønsker og behov. 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. 

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil dels ha samfunnsmedisinske oppgaver, og i tillegg ha klinisk arbeid. Behov vil kunne variere over tid.

Kommuneoverlegene er medisinskfaglige rådgivere innad i egen virksomhet og ut mot alle kommunens virksomheter. Stillingen innebærer deltagelse i samfunnsmedisinsk beredskap.
Klinisk arbeid kombineres med det samfunnsmedisinske arbeidet, og gjør dermed dette til en fulltids stilling. Kommunens kliniske leger er organisert i samme virksomhet som kommuneoverlegene.

Kvalifikasjoner
Autorisert lege.
Erfaring fra arbeid som lege etter gjennomført og godkjent turnustjeneste/LIS 1.
Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten er ønskelig.
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
Gyldig politiattest må forelegges før tiltredelse i klinisk arbeid.

Personlige egenskaper
Interesse for samfunnsmedisin og folkehelse.
Du setter høye standarder for faglig kvalitet og oppdaterer deg på faglig utvikling.
Selvstendig, systematisk og pålitelig arbeidsstil.
God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
God evne til samarbeid og kommunikasjon.
God rolleforståelse, innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
En spennende og utfordrende jobb.
Tilrettelegging for spesialisering.
Et fagmiljø med dedikerte og hyggelige kolleger.
Lønn: Etter avtale.
Tiltredelse: Snarlig.
Det legges vekt på innhold i søknaden opp mot utlysningstekst.
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: John David Johannessen
Tittel: Avdelingsleder og kommuneoverlege
Telefon: 952 89 170
Søknad
Søknad merkes: 4556785916
Arbeidssted
Medisinskfaglig virksomhet
Rosenkrantzgata 17
3018 DRAMMEN