Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som fastlønnet fastlege i en framoverlent kommune i vekst som legger til rette for nye fastleger? Ønsker du trygge og gode rammer i starten av spesialiseringen i allmennmedisin og en normal arbeidsuke? Da har vi stillingen for deg.

Rana lokalmedisinske senter har to ledige stillinger for fastlege / lege i spesialisering i allmennmedisin.

Den ene fastlegestillingen er knyttet til eksisterende pasientliste med 700 pasienter og den andre stillingen er til nyopprettet pasientliste. Oppstart etter avtale.

Vi søker etter lege som er spesialist i allmennmedisin eller lege om ønsker å spesialisere seg i allmennmedisin. Rana kommune er registrert utdanningsvirksomhet for allmennmedisin og tilbyr supervisjon og veiledning av god kvalitet gjennom spesialistutdanningen.

Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt legesenter med syv fastleger og tre LIS-1-leger. Alle legene på legesenteret er ansatt i kommunen og har fast lønn. Legesenteret er godt bemannet med helsesekretærer og sykepleiere. Legekontoret deltar i pilotprosjektet «primærhelseteam». Vi har fokus på teamarbeid rundt pasienten. Sykepleiere utfører rutinekontroller av pasienter med kroniske lidelser og andre helseundersøkelser, i samarbeid med fastlege.

I tillegg til egne listepasienter tilbyr legesenteret allmennlegetjenester til gjestepasienter, flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som ikke har fastlege i kommunen, og har ansvaret for rød respons på dagtid.

Legesenteret holder til i nye store lokaler samlokalisert med hjemmesykepleie, tildelingskontor og kommunal psykiatritjeneste. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.

Listestørrelsen beregnes ut fra antall kurative dager (180 pasienter per kurative dag). Leger som ansettes må påregne en arbeidsdag i uken med andre kommunale oppgaver som sykehjem eller helsestasjonsarbeid. Dette gir en listestørrelse på cirka 700.

Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.

Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Kvalifikasjonskrav:
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
  • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
  • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
  • Søkere med relevant erfaring fra allmennmedisin vil bli prioritert.
Følgende vektlegges:
  • Personlig egnethet
  • Faglig engasjement
Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om stillingene og hvilke planer vi har for fastlegeordningen i framtiden.
Kommuneoverlege Frode Berg, tlf.: 412 06 706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no
Avdelingsleder Line Kvernberg Bakken, tlf.: 412 42 922, e-post: LineKvernberg.Bakken@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 22.09.2022
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Rana lokalmedisinske senter (LMS)
Kontaktperson
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Mellomvika 5
8622 MO I RANA