Kort om arbeidsgiver

BUP Kongsvinger (poliklinikk i Avdeling psykisk helsevern for barn og unge) søker psykiater / overlege i 100 % fast stilling.
Vi kan tilby et sterkt fagmiljø, godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn, tillit og fleksibilitet. 

Poliklinikken har pr. i dag 3 behandlingsteam og ett kontorfaglig team, totalt 35 ansatte. Vi har 29 behandlerstillinger fordelt på 3 overleger, 2 LIS, 6 psykologspesialister, 7 psykologer, 2 sosionom/klinisk sosionom, 8 pedagoger/spesialist i klinisk pedagogikk og 1 klinisk ernæringsfysiolog. Vi har et trivelig arbeidsmiljø med et engasjert og aktivt fagmiljø som vi nå ønsker å styrke. Vi har generalistenheter og team som arbeider med spiseforstyrrelser, spe- og småbarn, nevropsykiatriske tilstander, traumer, DBT og psykose. Vi er opptatt av å kunne gi mulighet for å arbeide med områder man er ekstra engasjert i eller har kompetanse på innenfor BUP sitt oppdrag

Vi foretar undersøkelser, og gir råd og behandlingstilbud til barn og ungdom (og deres familier) i alderen 0-18 år med psykiske vansker tilhørende kommunene i Nes, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal. 

Vi er en poliklinikk i stadig utvikling som legger vekt på å kunne tilby et bredt spekter av ulike behandlingsmetoder, og vi har blant annet både DBT- og TF-CBT terapeuter. Vi er også et rådgivende regionalt senter for kjønnsinkongruens fra 2021. Gruppetilbud er et satsningsområde for oss fremover, og økt samarbeid med kommunene i tiltak på tvers av nivåene i psykisk helsehjelp for barn og unge.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver

 • Utrednings- og behandlingsoppgaver innen det allmennpsykiatriske feltet
 • Individualterapi
 • Familieterapi
 • Gruppebehandling
 • Foreldreveiledning
 • Rådgiver/veileder ut til kommunene
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Medisinvurdering
 • Gi råd og veiledning innad og utad til kommunene
 • Delta i intern og ekstern undervisning/veiledning

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med spesialisering i barn og ungdomspsykiatri, men spesialister i voksenpsykiatri oppfordres også til å søke. Søkere med nærstående ferdigstilt spesialisering oppfordres også  til å søke

Personlige egenskaper

 • Innstilt på å jobbe i tverrfaglige team
 • Fleksibilitet og samarbeidskompetanse i tverrfaglig miljø
 • Ta ansvar og arbeide selvstendig
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Bekle rollen som spesialist i møte med kommunal tjeneste inklusiv fastlegene
 • Er fleksibel og har vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå
 • Ta ansvar og kunne arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Mulighet for å arbeide med områder man er ekstra engasjert i, eller har kompetanse på, innenfor BUP sitt oppdrag
 • Interessant og variert arbeid i psykisk helsevern
 • Engasjerende, utviklingsrettet og aktivt fagmiljø
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Faglig oppdatering
 • Fleksibilitet og gode betingelser
 • Tillit til å disponere tid og arbeidssted
 • Gratis ansattparkering
 • Lading av elbil
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, treningsaktiviteter og kulturtilbud
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Ansettelse etter nærmere avtale

Hvis dette høres ut som en spennende mulighet for deg, ser vi frem til å bli bedre kjent med deg! 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Storberg
Tittel: Konstituert seksjonsleder/psykologspesialist
Telefon: 62 88 74 50
E-post: kjersti.storberg@ahus.no
Navn: Camilla Bjerkeli Nohlin
Tittel: Overlege
Telefon: 62 88 74 50
E-post: camilla.bjerkeli.nohlin@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Barne- og Ungdomspsykiatrisk Kongsvinger poliklinikk
Parkvegen 39
2212 Kongsvinger