Kort om arbeidsgiver

BUP Kongsvinger (poliklinikk i Avdeling psykisk helsevern for barn og unge) søker 2 leger i spesialisering i 100% stilling - 1 fast stilling og 1 vikariat i 1 år.

Vi kan tilby et sterkt fagmiljø, godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn, tillit og fleksibilitet. 

Poliklinikken har pr. i dag 3 behandlingsteam og ett kontorfaglig team, totalt 35 ansatte. Vi har 29 behandlerstillinger fordelt på 3 overleger, 2 LIS, 6 psykologspesialister, 7 psykologer, 2 sosionom/klinisk sosionom, 8 pedagoger/spesialist i klinisk pedagogikk og 1 klinisk ernæringsfysiolog. Vi har et trivelig arbeidsmiljø med et engasjert og aktivt fagmiljø som vi nå ønsker å styrke. Vi har generalistenheter og team som arbeider med spiseforstyrrelser, spe- og småbarn, nevropsykiatriske tilstander, traumer, DBT og psykose. Vi er opptatt av å kunne gi mulighet for å arbeide med områder man er ekstra engasjert i eller har kompetanse på innenfor BUP sitt oppdrag

Vi foretar undersøkelser, og gir råd og behandlingstilbud til barn og ungdom (og deres familier) i alderen 0-18 år med psykiske vansker tilhørende kommunene i Nes, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal. 

Vi er en poliklinikk i stadig utvikling som legger vekt på å kunne tilby et bredt spekter av ulike behandlingsmetoder, og vi har blant annet både DBT- og TF-CBT terapeuter. Vi er også et rådgivende regionalt senter for kjønnsinkongruens fra 2021. Gruppetilbud er et satsningsområde for oss fremover, og økt samarbeid med kommunene i tiltak på tvers av nivåene i psykisk helsehjelp for barn og unge.
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Hvis dette høres ut som en spennende mulighet for deg, ser vi frem til å bli bedre kjent med deg!

Arbeidsoppgaver

 • Foreta kartlegging, utredning og vurderinger
 • Individualterapi
 • Familieterapi
 • Foreldreveiledning
 • Rådgiver/veileder ut til kommunene
 • Delta i intern og ekstern undervisning/veiledning

Kvalifikasjoner

 • Medisin
 • Autorisasjon som lege
 • Erfaring med arbeid med barn og unge vil bli tillagt stor vekt
 • Erfaring fra arbeid i poliklinikk innen psykisk helsevern eller tilsvarende pasientbehandling
 • Ønskelig med interesse for eller erfaring med behandling av spiseforstyrrelser og traumer 
 • Tidligere praksis/erfaring og personlig egnethet vil tillegges stor vekt 

Personlige egenskaper

 • Innstilt på å jobbe i tverrfaglige team
 • Fordel med erfaring fra arbeid med familier og barn og unge
 • Bekle rollen som spesialist i møte med kommunal tjeneste inklusiv fastlegene
 • Er fleksibel og har vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå
 • Ta ansvar og kunne arbeide selvstendig
 • Det er en fordel med testkompetanse, men ikke noe krav da opplæring vil bli gitt 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Interessant og variert arbeid i psykisk helsevern
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Veiledning og spesialisering 
 • Engasjert og aktivt fagmiljø
 • Gratis ansattparkering 
 • Lading av elbil 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, treningsaktiviteter og kulturtilbud. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Ansettelse etter nærmere avtale
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Storberg
Tittel: Konstituert seksjonsleder
Telefon: 62887450
E-post: kjersti.storberg@ahus.no
Navn: Camilla Bjerkeli Nohlin
Tittel: Overlege
Telefon: 62887450
E-post: camilla.bjerkeli.nohlin@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Barne- og ungdoms psykiatrisk poliklinikk Kongsvinger
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger