Kort om arbeidsgiver
I Luftfartstilsynets seksjon for menneskelig ytelse og utdanning behandles saker vedrørende utdanning, sertifikater, flymedisin og arbeidsmiljø. Flymedisin er et bredt fag innen medisin som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart. Dette inkluderer vurdering av helsemessig skikkethet for flyging.
 
Vi søker nå etter vikar som rådgivende lege eller flymedisinsk rådgiver i perioden 1. november 2022 til 31. august 2023. Leger som ikke har gjennomført LIS 1 kan søke stillingen som flymedisinsk rådgiver. Dette er en heltidsstilling, men en lavere stillingsbrøk (ned til 80 %) kan avtales.
 
Vår vikar vil arbeide i Luftfartstilsynets seksjon for menneskelig ytelse og utdannelse. Seksjonen er lokalisert både i Bodø og i Oslo, og legen kommer til å ha sitt arbeidssted i våre lokaler i Oslo sentrum.
 
Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for at man skulle fungere fullt ut i stillingen. Slike tiltak er i sin helhet dekket av virksomheten.

Arbeidsoppgaver
Føre kontroll med at innehavere av luftfartssertifikat oppfyller fastsatte helsekrav
Flymedisinsk saksbehandling, inkludert klagebehandling
Oppnevne og føre tilsyn med flyleger og flymedisinske senter
Veiledning og undervisning av flyleger
Delta i nasjonal og internasjonal regelverksutvikling
Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner
Inneha autorisasjon som lege
For tilsetting som rådgivende lege kreves gjennomført LIS 1
Personlig egnethet og engasjement vektlegges
Det er ønskelig med nylig og relevant klinisk erfaring fra sykehus
Det er ønskelig med interesse eller erfaring fra forskningsmetodisk arbeid
Annen relevant erfaring kan vektlegges

Gode IKT-kunnskaper
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, også på engelsk

Personlige egenskaper
Integritet og rolleforståelse
Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit
Evne til å ta initiativ
Gode analytiske evner
Kan lytte og formidle budskap på en enkel måte

Vi tilbyr
Seksjon menneskelig ytelse og utdanning har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger. Du vil få krevende faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver, gode utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med et nært samarbeid med andre faggrupper.

Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1364 seniorrådgiver etter statens regulativ med lønnsplassering, for flymedisinsk saksbehandler vil lønnen være  fra kr. 534 900 - til 573 500,-for rådgivende lege vil lønnen være  fra kr. 661 400 - til 814 900,-
Luftfartstilsynet har tilskudd til trening, fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.  

Er du en ressurs vi ikke vet om?

Vi mener at et bredt spekter av medarbeidere gjør at vi får nye tanker og perspektiver og kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som har ulik kompetanse, som har ulik bakgrunn, og som har opplevd ulikt i livet. Vi har få medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, så om du kan krysse av for noe av dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Med en slik bakgrunn kan du være en verdifull ressurs og tilføre oss viktige impulser vi ikke har. Vi inviterer minst én kvalifisert søker innenfor hver av de tre kategoriene til intervju. Får du jobben, legger vi naturligvis til rette for deg om du trenger det. Utenom å sørge for at vi velger ut de riktige kandidatene bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Søkerlisten er offentlig

Det er viktig med åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Derfor blir alle som søker en stilling hos oss, satt opp på den offentlige søkerlisten om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på listen, tar vi kontakt med deg om vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.
 
Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Luftfartstilsynet
Kontaktperson
Navn: Erik Hammer
Tittel: Seksjonssjef menneskelig ytelse og utdanning
Telefon: 99401448
E-post: ham@caa.no
Arbeidssted
Sjøgata 45-47
8006 BODØ