Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 2 faste 100% stillinger som lege ved sykehjem i Lillestrøm kommune. Er du interessert i sykehjemsmedisin og ønsker å bidra i vårt fagmiljø er du velkommen til å søke.

Avhengig av søkermasse kan stillingene fylles med alt fra flere mindre stillinger opptil full stilling. Fastleger som ønsker en kommunal bistilling oppfordres også til å søke.

Lillestrøm kommune har totalt 7 sykehjem med langtidsavdelinger og 2 store korttidsavdelinger, interkommunal lindrende enhet og interkommunal KAD. I dag dekker den ene stillingen langtidsavdelinger ved Pålsetunet bo- og servicesenter og Åråsveien bo- og omsorgssenter samt 20% ved hukommelsesteamet i kommunen. Den andre stillingen har vært tilknyttet korttidsavdelingen ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Eksakt arbeidsted for stillingene er ikke avgjort og kan variere noe over tid. Legene på sykehjem er organisert i egen seksjon sammen med legene ved KAD, per dags dato totalt 11 årsverk. Det vil være mulig å ta vakter på Nedre Romerike KAD.


Arbeidsoppgaver
-          Klinisk legearbeid: Mottak, diagnostikk, behandling, oppfølging og utskrivelse
-          Journalføring
-          Tverrfaglig samarbeid
-          Kommunikasjon med pasienter og pårørende
-          Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre deler av primærhelsetjenesten
-          Bidra i internundervisning og fagutvikling

Kvalifikasjoner
-          Autorisert lege i Norge
-          Fullført turnustjeneste/LIS 1
-          Må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege, under spesialisering i allmennmedisin, villig til å starte spesialisering i allmennmedisin, eller ha annen                 relevant godkjent legespesialitet.
-          Må beherske norsk (evt. annet skandinavisk språk) skriftlig og muntlig.
-          Ønskelig med relevant arbeidserfaring.
-          Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
-          Faglig oppdatert
-          Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
-          Evne til å arbeide selvstendig
-          Bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø
-          Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
-          En spennende arbeidsplass med mulighet for utvikling
-          Lønn etter avtale
-          Gode pensjons- og forsikringsordninger
-          Ved behov, tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin med utdanningsplan og veiledning av spesialist i allmennmedisin.
-          Dagjobb med fleksitid
-          Regelmessig internundervisning
-          Bedriftshelsetjeneste
-          Aktivt bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktperson
Navn: Peter Paulsen Chankour
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 97675919
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Husebyveien 18
2020 SKEDSMOKORSET