Vi søker spesialist i anestesiologi som bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø og avdelingens faglige utvikling og jobber godt i team.  

Sykehuset Namsos har kirurgisk avdeling med ortopedisk og gastrokirurgisk seksjon, gynekologi og fødeavdeling (ca. 350 fødsler per år), ØNH-avdeling, øyeavdeling, medisinsk avdeling, nevrologisk avdeling, røntgenavdeling, laboratoriet og psykiatrisk avdeling samt AMK i Helse Nord-Trøndelag.

Det gjennomføres ca. 4000 anestesier per år. Anestesiavdelingen har ansvar for intensivavdeling (5 senger) og postoperativ overvåkning (11 senger). Det kreves bred anestesiologisk kompetanse, bl.a. i akuttbehandling av nyfødte og barn.

Anestesiavdelingen har 8 overlegestillinger og 2 utdanningsstillinger (LIS 3).
Attester og vitnemål og to referanser legges ved søknaden.

Vi har ledig stilling som overlege anestestiologi.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens turnus med dag- og vaktarbeid.
 • Oppgaver inneholder anestesi til voksne og barn, behandling av intensivpasienter, innhospital akuttmedisin.
 • Akuttbehandling/stabilisering av barn/nyfødte.
 • Ønskelig med deltakelse i sykehusets palliative team.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes forventes å delta i vaktarbeidet og forutsettes å være fysisk og mentalt skikket til tjenesten. Vakttjenesten er 7 delt. Det er utarbeidet tjenesteplan hvor vaktene er innarbeidet.

 • Overlegene bidrar til klinikkens medisinsk faglige utvikling.
 • Arbeidsoppgavene omfatter også undervisning av leger og sykepleiere. 
 • Godkjent helsepersonell med norsk autorisasjon
 • Norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og jobber også godt selvstendig
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Godt arbeidsmiljø
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Steven Kudra
Tittel: Overlege
Telefon: 74215747
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi og intensivavdelingen, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos