Kort om arbeidsgiver

Ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, anestesiavdelingen er det ledig en fast overlegestilling tilknyttet vår smertepoliklinikk.

Legen som ansettes må ha interesse for smertemedisin og fortrinnsvis ha ferdigstilt kompetanseområdet smertemedisin eller ha relevant erfaring. Aktuelle spesialiteter kan være fysikalsk medisin, allmennmedisin, ortopedi eller anestesi. Hvis  søker ikke har kompetanseområdet smertemedisin ferdigstilt, vil avdelingen legge til rette for fullførelse av dette.

Ved internt opprykk kan vikariater av kortere eller lengre varighet bli ledig.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Oppstarttidspunkt og stillingsprosent kan endres etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Variert tjeneste knyttet til fagets 4 søyler med vaktarbeid kan tilbys, hvis den som blir ansatt er spesialist i anestesi. Andre spesialiteter tilknyttes hovedsakelig smertepoliklinikken, med mulighet for annen tjeneste avtalt med avdelingssjef.
 • Deltakelse i undervisning og supervisjon av LIS, sykepleiere og studenter.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fysikalsk medisin, allmennmedisin, ortopedi, eller anestesiologi.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordning.
 • Gode velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag.           

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Pascal Löhr
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91830149
Navn: Knut Harboe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 952 56 937
Arbeidssted
Klinikk A, anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Gerd - Ragna Bloch Thoresens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image