Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Sentrum legekontor.

Horten kommune er opptatt av å være en attraktiv kommune for fastleger, og har innført følgende tiltak:
Som et alternativ til å kjøpe praksisen selv, kan ny hjemmelshaver leie legepraksisen av kommunen for 1000 kr/mnd.  Leieavtalen inneholder også en rettighet for hjemmelshaver til å kjøpe legepraksisen på et senere tidspunkt. Ved leie vil hjemmelshaver få stor råderett over hvordan praksisen skal drives, sammen med de andre legene ved senteret. Kommunen har gode erfaringer med denne modellen, og har rekruttert flere nye fastleger gjennom dette tiltaket. Driftsformen er selvstendig næringsdrift.

- Styrket basistilskudd utover statlige satser.
- Tiltak for å resusere vaktbelastning, og gode økonomiske betingelser på legevakt.
- Kommunen søker ALIS-tilskudd for ikke-spesialister.

Horten kommune har for tiden 24 fastlegehjemler og 2 LIS1-stillinger.

Ønsker du å jobbe i en veldrevet fastlegepraksis sammen med erfarne legespesialister?
Sentrum legekontor er en 3-legepraksis lokalisert i Holtandalen i Horten. Legekontoret har lyse og moderne lokaler som er godt tilrettelagt for legepraksis, og med gode parkeringsmuligheter.  Det er apotek og psykoterapeut i samme bygning. 

Pridok journalsystem, velutstyrt laboratorium med EKG, 24 timers blodtrykksmåling (2 sett), spirometri, NOKLUS kvalitetssystem for laboratoriet. Kontoret har dyktige og erfarne medarbeidere som også står for den daglige driften av legekontoret.     

Listetaket er på 915 pasienter, med 52 på venteliste. Listetaket kan justeres av ny hjemmelshaver.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Niels E. Kirkhus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 902 79 120
Navn: Torbjørn Aunan
Tittel: Kommuneoverlege 2
Telefon: 452 30 666
E-post: torbjorn.aunan@horten.kommune.no
Navn: Johnny Eriksson
Tittel: Fastlege
Telefon: 905 14 207
Navn: Jonette Alm Ellingsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 980 68 180
E-post: jonette.ellingsen@horten.kommune.no
Arbeidssted
Sentrum legekontor
Holtanløkka 1
3181 HORTEN