Kort om arbeidsgiver
Vi søker avdelingsleder for vår avdeling i Vesterålen. 

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst–endokrin kirurgi, gastrokirurgi, urologi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Klinikken har ca. 900 ansatte fordelt på ulike faggrupper.

Klinikken er organisert med 8 avdelinger: seks avdelinger i Bodø , en avdeling i Lofoten og en avdeling i Vesterålen. Vi søker nå etter avdelingsleder for avdeling Vesterålen da vår nåværende leder går av med pensjon 31. januar 2023 etter lang tjenestetid. 

Avdelingsleder skal bidra til at avdelingens drift og at virksomheten skjer i henhold til lover, forskrifter og reglement, og skal bidra til å utvikle god medisinsk praksis og gode pasientforløp ved alle lokasjoner. Avdelingsleder skal videre legge til rette for klinikkens kontinuerlige forbedringsarbeid og bidra aktivt til at vi oppnår klinikkens visjoner og mål, samt sørge for at egen avdeling jobber systematisk med kvalitet, HMS, fagutvikling og økonomistyring.

Avdeling Vesterålen har en assisterende avdelingsleder og er satt opp med fire underliggende enheter:
 • Enhet for Operasjon, Anestesi og Sterilsentralen
 • Enhet for Overvåkning, Akuttmottak og Dagkirurgi
 • Enhet for Kirurgisk sengeenhet med 17 senger, kirurgisk poliklinikk, kjemoterapi og palliativt team
 • Enhet for Leger
Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
Stillingsinnehaveren skal:
 • Ha ansvar avdelingens drift
 • Bidra til at klinikken, sammen med interne og eksterne behandlingsinstanser, utvikler gode og helhetlige pasientforløp
 • Bidra til å utvikle godt arbeidsmiljø og god samhandling i avdelingen, klinikken og i foretaket forøvrig
 • Legge til rette for klinikkens kontinuerlige forbedringsarbeid og bidra aktivt til å oppnå klinikkens visjoner og mål
 • Sørge for at egen avdeling jobber systematisk med kvalitet, HMS og fagutvikling. Herunder:
  • sørge for at avdelingens dokumentasjonssystemer og rutiner er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
  • drive fortløpende avviksbehandling med fokus på læring og forebygging av nye uønskede hendelser
  • utarbeide eller koordinere svar på vegne av avdelingen i forbindelse med tilsynssaker, klagesaker, forsikringssaker, høringer, årlig melding etc.
 • Ivareta budsjett- og økonomirapportering, og delta i klinikkens møtefora hvor økonomiplanlegging og styring utøves
 • Følge opp forpliktelser som fremgår av Helse Nords oppdragsdokument
 • Utøve personalledelse, inkludert tilsetting, oppsigelse, permisjoner og medarbeidersamtaler
 • Bidra i strategiarbeid og langsiktig planlegging i samarbeid med involverte aktører
Kvalifikasjoner
 • Minimum tre års helsefaglig utdanning
 • Relevant helsefaglig tjenesteerfaring
 • Relevant lederutdanning og ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring fra / med kontinuerlig forbedringsarbeid
Personlige egenskaper
 • Helhetsoversikt, gode samarbeidsevner og selvstendighet
 • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Motivasjon, personlig egnethet, gode kommunikasjonsferdigheter samt evne til å motivere andre.
Hos oss får du:
 • En utfordrende og spennende lederstilling i Nord-Norges nest største helseforetak, med et bredt spekter av faglige utfordringer
 • Dersom stillingen kombineres med klinisk arbeid, inngås avtale om hvor mye tid pr. uke som settes av til å ivareta lederoppgavene
 • En organisasjon i endring og utvikling
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Vesterålen byr på mange fantastiske opplevelser med vakker natur, majestetiske fjell og fjorder, hvite strender og en fantastisk kystlinje med stupbratte fjell. Hvalens rike og et paradis for turgåing! Se https://visitvesteralen.com/no.
 • Lønn etter gjeldende avtaler
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kirurgisk klinikk
Kontaktpersoner
Navn: Gunn Hege Valøy
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 926 61 483
Navn: Øystein Reksen Johansen
Tittel: Assisterende klinikksjef
Telefon: 954 95 872
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4547103489
Arbeidssted
Stokmarknes
Ivar Bergsmogate 3
8450 STOKMARKNES