Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten på sykehjem er organisert i avdeling Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, Rehabilitering og Mestring. Det er 12 sykehjemsleger fordelt på 6 bo og omsorgssentre med ulike typer plasser: Søndre Borgen/KAD, Solgården, Hurum, Gullhella, Nesbru og Bråset. Legene er tilstede på dagtid mandag – fredag. Kveld og helg benyttes legevakt.
Det er felles fagforum for sykehjemslegene og samarbeid med spesialisthelsetjenesten innen palliativ behandling, med mulighet for hospitering. Leger i spesialisering (ALIS) har utdanningsplan, veiledning og supervisjon jfr ny spesialistforskrift.

Stillingen er lokalisert på Bråset.
     
Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av kronisk og akutt sykdom hos beboerne ved bo- og omsorgssentrene.
 • På KAD og korttidsavdelingene: løpende vurdering av igangsatt behandling og tiltak i tett samarbeid     med sykepleier, fysioterapeut og andre faggrupper.
 • Veiledning til øvrige faggrupper og bidragsyter i tverrfaglig arbeid og utvikling av tjenesten.
 • Andre kommunale legeoppgaver ved behov
 • Bidra til å levere Asker kommunes kvalitetsreform «Leve hele livet»   
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Ønskelig med ferdig eller påbegynt spesialisering, fortrinnsvis i allmennmedisin eller geriatri. Andre relevante spesialiteter er også aktuelt
 • Ønskelig med erfaring innen sykehjemsmedisin
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Om man ikke har norsk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2
Personlige egenskaper
 • Personlige egenskaper
 • God på internt og eksternt samarbeid, herunder dialog med brukere og pårørende
 • Arbeider godt både selvstendig og i team
 • Nøyaktig og strukturert
 • God arbeidskapasitet, er målrettet og beslutningsdyktig 
Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø, engasjerte kollegaer
 • Mulighet til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin
 • Lønn etter gjeldende avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
 Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Bråset bo- og omsorgssenter
Kontaktperson
Navn: Monica Myhre
Tittel: Leder
Telefon: 958 92 948
E-post: monimyhre-svendsberget@asker.kommune.no
Arbeidssted
Bråset
Bråsetveien 21 A
3440 RØYKEN