Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Da en av våre dyktige og erfarne fastleger gjennom svært mange år ønsker nye utfordringer søker vi etter ny fastlege til Vinstra legekontor. 

Hjemmelen er lokalisert til Vinstra legekontor, som er et godt driftet legekontor i gruppepraksis bestående av 7 hjemler som fastlege, hjemmel som institusjonslege og hjemmel som LIS1 lege. Legekontoret har en god blanding av erfarne spesialister innen allmennmedisin som har jobbet hos oss i over 30 år og leger under spesialisering som har startet hos oss ila de siste par årene. I tillegg til leger består legekontoret av erfarne og dyktige hjelpepersonell. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid og helhetlig pasienttilnærming, og våre leger og hjelpepersonell samarbeider godt med øvrige kommunale helsetjenester.

Ledig avtalehjemmel har pr. i dag en listestørrelse på 800 pasienter. Hjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse/tiltredelse etter nærmere avtale.

Ledig avtalehjemmel lyses ut iht. ASA 4310. I ledd av at avtalehjemmelen er inngått iht. ASA 4310 punkt 8.2 stiller kommunen med kontor, utstyr og hjelpepersonell. Kurativt arbeid er etter denne avtalen selvstendig næringsvirksomhet. Iht. Fastlegeforskriften § 13 inngår fastlegene i legevakt. Nord-Fron kommuner inngår i interkommunal legevakt sammen med 6 andre kommuner, hvor Lillehammer kommune er vertskommune for legevakten. Da det er mange leger i ordningen er vaktbelastningen lav.

Vinstra er sentrum i Nord-Fron kommune og ligger midt i Gudbrandsdalen, ca 1 time nord for Lillehammer. Antall innbyggere er ca. 5 700. Vinstra legekontor ligger i gangavstand til sentrum med togstasjon, butikker og restauranter. Vinstra ligger tett innpå både Rondane og Gålå med ca. 15-30 minutters kjøring opp til de ulike fjelldestinasjonene.

Er du på utkikk etter nye utfordringer ved en spennende arbeidsplass? Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på og send oss en søknad.

Kvalifikasjoner
Autorisasjon som lege. Det vises til kompetansekrav ihht Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten § 3.
På grunn av arbeidsoppgavene må søkere kunne kommunisere tilfredsstillende på norsk, både muntlig og skriftlig.
Gode samarbeidsegenskaper og stor arbeidskapasitet.

Vi kan tilby 
- Avtalehjemmel i en fremoverlent kommune med dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.
- Varierte, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver.
- Utviklingsmuligheter tilpasset deg og dine ambisjoner.
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Hjelp med å finne bosted.
- Flyttegodtgjørelse.

Forutsetninger / vilkår
- Politiattest av nyere dato er et krav for stillingen.
- Arbeidstakere i Nord-Fron kommune blir ansatt på de vilkårene som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk.

Arbeidsplassene i Nord-Fron kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile kommunens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller etnisk bakgrunn til å søke jobb hos oss.

Søknaden sendes
Registrer søknaden under knappen Send søknad.
Alle søknader på ledige stillinger skal skje via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes som e-post.

Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov.
Nord-Fron kommune praktiserer meroffentlighet og alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak for offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes særskilt i søknaden. Hvis unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og søknaden kan eventuelt trekkes.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nord-Fron kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anders Brabrand
Telefon: 990 45 124
E-post: anders.brabrand@nord-fron.kommune.no
Navn: Bente Joten Skog
Telefon: 477 51 541
E-post: Bente.Joten.Skog@nord-fron.kommune.no
Arbeidssted
Vinstra legekontor
Nordre Byre 21
2640 VINSTRA