Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du en erfaren legespesialist med fokus på best mulig pasientbehandling? Kunne du tenke deg å hjelpe pasienter som havner i et suboptimalt behandlingsforløp, enten det gjelder 
spesialisthelsetjenesten, legevaktstilbudet eller allmennhelsetjenesten?

 
Da søker vi deg for konsulentoppdrag.
 
Medpartner er et selskap som skal være en støttespiller for pasienter og pårørende i møte med det norske helsevesenet, et møte som for mange kan oppleves fremmed og krevende. Vi har fokus på gode behandlingsforløp og jobber for å forebygge unødvendig feilbehandling. Vi er proaktive og søker å komme tidlig inn i behandlingsprosesser der pasientene opplever utrygghet eller usikkerhet i forhold til behandlingen de får.

Som medisinsk konsulent vil du få i oppgave å vurdere om den aktuelle behandlingen er adekvat og i tråd med god medisinsk praksis. Dersom konklusjonen blir at behandlingen er suboptimal, vil du i samarbeid med oss sørge for at pasienten sikres adekvat behandling hos annen behandler eller annet behandlingssted.
 
Vi søker spesialister fra alle kliniske spesialiteter og fra hele landet. Vi har moderne journal – og kommunikasjonsløsninger slik at du med letthet kan jobbe hjemmefra. Gode betingelser.
 
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på telefon 47 64 81 82, eller registrer din interesse på daas@medpartner.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Medpartner
Kontaktperson
Navn: Dag Aamodt Strand
Tittel: Daglig leder og medisinsk ansvarlig lege
Telefon: 47 64 81 82
E-post: daas@medpartner.no
Arbeidssted
Fleksibelt arbeidssted
Strandveien 35
1366 LYSAKER