Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus avdeling Kongsvinger er i en tilpasningfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har behov for flere dyktige medarbeidere. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode pasientforløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Vi søker en engasjert Revmatolog som vil få muligheter til å påvirke arbeidsdagen sin både faglig og arbeidsmessig. 

Seksjonen har en aktiv poliklinikk, samt 7 senger for komplekse utredninger, behandling og rehabilitering (5-døgnspost).
Virksomheten er basert på helhetlig tilnærming og har fokus på å integrere rehabilitering i behandlingsforløpet. Vårt tverrfaglige basisteam består av revmatolog, LIS, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, håndterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og aktivitør.
Vi samarbeider også tett med ortoped/revmakirurg og med ortopediingeniør. Seksjonen er godkjent for gruppe-2 utdanningsinstitusjon innen revmatologi.
Overlege inngår i vaktplan. Det er aktiv vakttjeneste til kl 17, passiv vakt på kvelder og natt på ukedager.

Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og behandle pasienter med revmatisk sykdom
 • Klinisk arbeid på poliklinikk og sengepost
 • Bidra til videreutvikling av seksjonen med vekt på fag, kvalitet og kvalitetsforbedring

Kvalifikasjoner

 • Overlege innen fagfeltet Revmatologi
 • Interesse for å utvikle og inspirere kollegaer innenfor fagfeltet, inkl opplæring av LIS
 • Evne til å bidra til et godt faglig og tverrfaglig miljø

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Interesse for klinisk arbeid og faglig engasjement
 • Personlig og faglig evne til å ta egne avgjørelser, evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende faglige utfordringer sammen med engasjerte kollegaer
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø
 • Vi tilbyr mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag, både faglig og ifht arbeidsplan
 • Nærhet til Oslo, Gardermoen og Sverige
 • Hjelp til bolig
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Mona Åsli Sværen
Tittel: Seksjonsleder (sykepl/jordmor)
Telefon: 62887385
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Revmatologi leger Kongsvinger
Parkvegen 33
2212 Kongsvinger