Kort om arbeidsgiver
Vikariat som fastlege ledig ved Lena legesenter i Østre Toten kommune.
En og en halv time fra Oslo og 25 minutter fra Gjøvik.
 
Grunnet fravær hos en av våre fastleger, ønsker vi nå å få inn en vikar for kortere tid, med mulighet for evt. forlengelse inntil ett år. Lena legesenter er et kommunalt legesenter i Østre Toten kommune. Det er et godt samarbeide innad på legesenteret og opp mot kommunen og Sykehuset Innlandet.

Det er mulighet til å forlate oss på kort varsel dersom du finner jobben du egentlig er ute etter et annet sted. Men vi har også fremtidige jobbmuligheter hos oss dersom du trives her. Fastlegene i Østre Toten kommune har lav terskel for å hjelpe hverandre for råd og veiledning. De er engasjerte og faglig dyktige.

Vi søker deg som ønsker å få praksis som fastlege eller som har jobbet i mange år, og som liker å jobbe. Dersom du ikke ønsker å jobbe 5 dager i uken, er vi åpne for å avtale å jobbe mindre. Det er god inntjening på Legesenteret.

Er du nyutdannet, trenger vi at du vet din begrensning for når du skal be om hjelp, og du vil få god veiledning av dine kolleger.

Vi har moderne lokaler i Lena sentrum, CGM og ellers alt av utstyr en kan forvente en kan forvente på et moderne legekontor.

Søker må ha norsk autorisasjon og beherske norsk godt både muntlig og skriftlig. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Søknader vil bli vurdert omgående inntil kvalifisert søker er tilsatt.
 
Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Kontaktperson
Navn: Ola Snoen Tverå Løvstad
Telefon: +47 95339137
Arbeidssted
Rådhusgata 20
2850 LENA