Kort om arbeidsgiver

Avdeling for patologi er lokalisert i Kristiansand og tar imot cytologiske og histologiske prøver fra alle lokasjoner i Sørlandet sykehus samt fra fastleger og avtalespesialister på Agder. Vi har ni overlegehjemler og fire hjemler for lege i spesialisering.  Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189.

Vi har ledig 100% st. vikariat som lege i spesialisering fra 01.10.2022 til 06.03.2023, med mulighet for forlengelse.

Spesialitet: patologi

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

  • Søker ha norsk autorisasjon som lege, beherske norsk språk muntlig og skriftlig og ha interesse for patologi

Personlige egenskaper

  • Må trives i et aktivt og travelt miljø
  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Evne til å ta beslutninger

Vi tilbyr

  • Avdelingen kan by på et bredt sammensatt materiale innenfor de fleste områder av patologisk anatomisk diagnostikk.
  • Gode muligheter for å delta på relevante kurs
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Grete Lill Holt
Tittel: Overlege
Telefon: 38 07 30 51
Navn: Hilde Bjørnestøl Hansen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 07 30 74
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for patologi, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand