Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 x 100% vikariat for lege i spesialisering. Vikariat med 1 års varighet og med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale. Spesialitet: radiologi. 
Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å utdannes innen radiologi.

Radiologisk avdeling har to Definition Flash (dual Source) CT maskiner, to MR maskiner - en 1,5T Sola og en 3T Skyra. Radiologisk avdeling utfører ultralydundersøkelser, inkl. UL med kontrast. I tillegg har vi konvensjonelle røntgen, og gjennomlysningslaboratorier. Avdelingen er heldigitalisert med Sectra PACS, DIPS RIS og talegjenkjenning fra Max Manus.

Vi har eget karsenter med angio/intervensjonsutstyr og utfører også mange ikke-vaskulære intervensjoner, Brystdiagnostisk Senter på Agder med tomosyntese og vakumbiopsi, samt Nukleærmedisinsk enhet med bla. Spect-CT, gammakamera og CT-undersøkelser med mobil PET/CT-buss.

Radiologisk avdeling Kristiansand er en sentral avdeling i Sørlandet sykehus og avdelingen er i stor utvikling.

Vi har for tiden 11 leger i spesialisering, hvorav 1 LIS-stilling er tilknyttet Nukleærmedisinsk enhet. Vi jobber subspesialisert og har et dekkende 9 delt forvaktsjikt med 24/7 beredskap av leger i spesialisering. 

Sykehuset dekker nærmest alle spesialiteter og har bl.a. et stort onkologisk senter med stråleenhet, karkirurgisk senter, en aktiv nevrologisk avdeling, samt gastroenterologisk og urologisk seksjon.

Vi har høye mål for vår drift og de tjenester vi tilbyr våre pasienter. 

SSHF har avtale med OUS om gruppe 1 tjeneste.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • LIS deltar aktivt i daglige oppgaver som ultralyd, bildegranskning innen CT, MR og røntgen, gjennomlysning, intervensjon og radiologiske demonstrasjoner for klinikere.
 • LIS går i døgnkontinuerlig tilstedevaktordning. Opplæringsperioden før oppstart i vakt er ca. 3 mnd.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege 
 •  Det er krav om gjennomført LIS 1/turnustjeneste til stillingene
 • Gode norsk eller skandinaviske kunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Vennligst oppgi minst to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker positive og engasjerte personer med stort faglig fokus
 • Du må ha gode samarbeidsevner, samt vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Vi har behov for deg som liker å gå vakter, takler stor arbeidsmengde og som er fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte radiologiske arbeidsoppgaver i et ambisiøst fagmiljø
 • Et godt tverrfaglig samarbeid med de kliniske miljøer
 • Hyggelige kollegaer og fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Kollstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 03 84 67
Navn: Birger Breivik
Tittel: Medisinsk faglig ansvarlig
Telefon: 38 03 84 52
Navn: Merete Holmesland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 03 86 38
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk avdeling Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen