Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe med utvikling og forbedring av sykehusdrift med pasienten i fokus?
 
I stab medisin, helsefag og beredskap har vi nå ledig fast stilling som medisinsk rådgiver (Lege). Stabsområdet har strategisk ansvar for medisinsk og helsefaglig utvikling av foretaket. Staben ledes av medisinsk direktør og har et bredt ansvarsområde, der oppfølging og utvikling av driften er et viktig område. Medisinsk direktør har ansvar for porteføljen «Utvikling av OUS» hvor en rekke ulike prosjekter inngår. Et annet sentralt område er arbeidet med en fremtidsrettet tilnærming til hvordan de ulike fagprofesjonene kan samarbeide i team til pasientens beste med siktemål om at helsetjenesten som ytes er av høy kvalitet, er trygg og sikker for pasientene og samtidig bidrar til god ressursutnyttelse. Vi har et helsevesen i sterk utvikling, og våre oppgaver endrer seg i takt med utviklingen. Som medarbeider i direktørens stab vil du til enhver tid måtte håndtere prioriterte oppgaver fra ledelse og virksomheten.

Vi søker deg som er erfaren kliniker med en ekstra motivasjon til å jobbe med å forbedre arbeidsprosesser i klinikkene og bistå og påvirke klinisk fagutvikling og tverrfaglig samarbeid.  Vi søker deg som har innsikt i sykehusdrift og prosessene knyttet til pasientenes forløp i helsetjenesten, som har et analytisk tankesett og prosessuell tilnærming til problemstillinger. Du er helhetstenkende og har et fremtidsrettet syn på utviklingen av helsetjenesten og interesserer deg for nye konsepter og nye måter å jobbe på. Du mestrer et komplekst aktørbilde og trives i grupper med deltakere på tvers av tjenestenivåer og profesjoner.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Stab medisin, helsefag og beredskap består av fire avdelinger, som samarbeider tett. Denne stillingen er knyttet til Avdeling for helsefag og beredskap og arbeidsoppgaver vil være:
 • Delta i/lede prosjektarbeid i OUS og representere OUS i ulike styringsgrupper i HSØ sin IT-prosjektportefølje, samt bidra til at tilgjengelig teknologi utnyttes til det beste for pasienten og for ansatte
 • Sikre/bistå i arbeidet med metodeutvikling og samarbeide med NyeMetoder og andre nasjonale aktører innen feltet
 • Lede arbeidet med å samle ulike aktører innen legemiddelområdet og aktiviteter knyttet til dette
 • Bistå med medisinske vurderinger i utvikling av oppgavefordeling mellom klinisk personell og andre støttefunksjoner
 • Ansvar for medisinske vurderinger i nivå 1 prosedyrer som krysser ulike fagområder
 • Delta i utvalg for persontilpasset medisin
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med ønske om godkjent spesialitet
 • Minimum fem års erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Forskererfaring, gjerne erfaring innen metodeutvikling
 • Dokumenterbare resultater innen prosess – og forbedringsarbeid
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • Kan jobbe selvstendig, være analytisk, systematisk og ta ansvar
 • Er en lagspiller og jobber godt i team
 • Evner å se helheten, men kan likevel gå ned i detaljer
 • Ivrer etter progresjon og utvikling, men viser utholdenhet i kompliserte prosjekter
 • Har en positiv innstilling til arbeidet, har gode samarbeidsevner og liker å arbeide tverrfaglig
 • Er nysgjerrig, åpen og inkluderende
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende stilling ved landets største og mest komplekse helseforetak
 • Store muligheter for å delta i utvikling av helsetjenesten i en faglig sterk organisasjon
 • Muligheter for å bidra til utforming av fremtidens sykehus
 • Et godt arbeidsmiljø med tverrfaglighet og mange dyktige medarbeidere
 • Personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Raaum Hovde
Tittel: Fagdirektør helsefag
Telefon: 97197485
Navn: Marit G. Mørkved Larsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92268706
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4556005608
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO