DPS Elverum-Hamar, poliklinikk 1/Hamar, har ledig stilling som overlege. Du er velkommen med på laget for å videreutvikle vårt tilbud til innbyggere i Hamar og Stange kommune. Enheten holder til på Hamar sykehus, og er organisert i 3 tverrfaglige allmenteam, med til sammen 20 medarbeidere.

DPS Elverum-Hamar består av 3 allmenpoliklinikker i Hamar og Elverum, TSB-enhet med LAR-team. 2 sengeenheter, psykosepoliklinikk, 2 FACT-team og Ambulant Akuttenhet. 

Arbeidsoppgaver

  • Vi har som mål at pasientene skal motta rask og kompetent hjelp, tilpasset deres behov for bistand. DPS'et arbeider derfor systematisk med utvikling av ulike behandlingstilbud som bl.a. DBT (dialektisk atferdsterapi) gjennom et gruppetilbud, flere terapeuter har videreutdanning innenfor behandling av komplekse traumer, det er opprettet et eMestringstilbud for pasienter med panikklidelse, sosial angst og depresjon samt andre mer spesialiserte terapiformer.

Kvalifikasjoner

  • Vi ønsker en overlege som lar seg inspirere i en enhet som er aktiv mtp utviklingsarbeid, som selv har faglige ambisjoner, både praktisk og akademisk, og som ønsker å bidra med en kombinasjon av erfaring og oppdatert kunnskap.

Personlige egenskaper

  • Å trives i tverrfaglige team er en forutsetning for arbeid i vår poliklinikk. Videre evne til å vise omsorg for medarbeidere. Godt humør og humoristisk sans vil også bli verdsatt.

Vi tilbyr

Poliklinikk 1 holder til i lokaler på Hamar sykehus, som ligger sentralt i Hamar - kun 10 min å gå fra jernbanestasjonen. Pt går det tog 2g/timen til Oslo - det er planlagt høyere frekvens. Hamar kommune er både bygde- og bykommune, med et bredt tilbud av kulturarrangementer, restauranter/kafeer og turområder som passer for bruk både til fots, på ski og på sykkel. Både hockey - og håndball-lagene spiller i øverste divisjon, og det arbeides godt med barn - og ungdom i de ulike idrettslagene. Videre har byen godt utbygget barnehage - og skoletilbud, og har høyskole med et et godt forskermiljø innen flere områder. Hamar har også et landskjent science-miljø, og er i ferd med å bygge et stort senter - Innlandet Science Park.

Interessert? Ta gjerne kontakt for en prat. Stillingen er ledig fra 1. januar 2023.

  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • Gode pensjonsordninger i KLP 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Liv Jerven
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41433607
Arbeidssted
DPS ELV/HAM POLIKLINIKK HAMAR 1, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 22
2317 Hamar