Kort om arbeidsgiver
Ledig stilling ved Sentrum legekontor:
 
1 ledig hjemmel som næringsdrivende fastlege ved Sentrum Legekontor. Sentrum legekontor er et 3 legesenter, har et godt fellesskap og holder til sentralt i Lillehammer. Sentrum har lyse og romslige lokaler i Kirkegata 55.  Legekontoret er veletablert og godt utstyrt med gode rutiner. Legesentret benytter et nytt skybasert journalsystem, web-med, og det er nytt datautstyr på alle legekontor. Legekontoret består av 3 fastlegehjemler, pr dags dato 2 helsesekretærer.

Fastlegene ved legesentret er selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Lillehammer kommune. Forskrift om fastlegeordningen, og gjeldende avtaleverk for øvrig regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen. Legesentret har p.t. ikke veiledningsansvar for kommunens LIS1- kandidater.  Lillehammer kommune ønsker spesielt å tilrettelegge for gode spesialiseringsløp gjennom etablering av ALIS-avtaler der kompensasjon for redusert pasientliste vil være et sentralt element. Det ble i mai 2022 innført en rekke rekrutterings og stabiliseringstiltak i fastlegeordningen i Lillehammer kommune. Det er muligheter for å fastlønn i inntil 2 år med mulighet for forlengelse. Oppstart er ønsket så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk

Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt etter avtale
(vaktbelastningen er lav med cirka 80 leger tilknyttet den interkommunale legevakten).

Det er p.t. ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen

Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

Kvalifikasjoner
Påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller spesialist i allmennmedisin
Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
Rett til trygderefusjon
Krav om godkjent politiattest
Behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Legesentret søker positive og fleksible kollegaer som kan bidra til å skape et godt miljø
Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt
Søkere må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst 
Søkere må være tilpasningsdyktig, trives med et høyt arbeidstempo, og jobbe effektivt i en til tider hektisk hverdag
Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr
Lillehammer kommune er innstilt på å inngå individuell oppstartsavtale med ny hjemmelshaver.
Fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende eller med fastlønn i inntil 2 år som ALIS
De som tildeles fastlegehjemmelene må forplikte seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene
Faglig fellesskap og gode kolleger
Faglig oppdatering og videreutvikling
Dyktige helsesekretærer
Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelsinnhavere i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS 2305 og ASA 4301).
Listetaket er p.t. på henholdsvis 750.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktperson
Navn: Camilla Møllerløkken Østensen
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: 45433522
Arbeidssted
Kirkegata 55,
2609 LILLEHAMMER