Kort om arbeidsgiver

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker er landets største med seks kliniske enheter, beliggende på Ullevål sykehus, Iladalen og på Mortensrud. Vi gir tilbud om utredning, skadereduksjon og behandling til personer over 15 år og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og heroinassistert behandling (HABiO) er en del av tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale ressurser og utfordringer. 

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av syv seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning, døgnbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Vi søker nå deg som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin til en spennende overlegestilling i et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus.
Lavterskel skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) er et poliklinisk lavterskeltiltak for personer med opioidavhengighet, hvor en overvekt av pasientene har avhengighet til heroin. Målgruppen vår er Oslo-tilhørende over 18 år som av forskjellige grunner er utenfor det ordinære behandlingsapparatet. Både arbeidsdagene og pasientene ved LASSO er svært varierte, og våre arbeidsmetoder er følgelig dynamiske. Vi jobber for å møte pasientene der de er, på deres premisser. Vi skreddersyr forløpet for hver enkelt med fokus på skadereduksjon og for å inkludere pasienter inn i det det ordinære behandlingsapparatet.

Den aktuelle stillingen har ansettelsestilhørighet i Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus. Dette er en stor poliklinikk med en stabil personalgruppe og et godt arbeidsmiljø. Arbeidsstedet er Dalsbergstien Hus ved Bislett, en gammel bygård med nyoppussede lokaler. Du vil ha tilgang til eget velutstyrt legekontor med Feltpleien sine lokaler vegg i vegg. Personalgruppen ved LASSO består av erfarne sykepleier og sosionomer ansatt ved Velferdsetaten i Oslo kommune.

LASSO har åpningstider fra 08:30 til 14:30 hver dag 365 dager i året, arbeidstiden for legen som ansettes er mandag - fredag 08:00 - 16:00.
LASSO er et viktig helsetilbud som fortsatt er under utvikling. Stillingen som overlege her har hatt, og vil i fortsettelsen også ha, stor innflytelse på utviklingen av lavterskel substitusjonsbehandling i Norge. Du vil være en del av et stort fagmiljø både ved Oslo Universitetssykehus og Velferdsetaten i Oslo kommune. Det er anledning til jevnlige møter, drøfting og samarbeid med et stort fagmiljø bestående av leger, psykologer, sosionomer og sykepleiere. Det kan være aktuelt at noe av arbeidstiden knyttes til en annen klinisk enhet i seksjonen for å sikre god samhandling og gjensidig læring. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for pasienter i LASSO
 • Utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser, psykiske lidelser samt noe ivaretakelse av somatisk helse.
 • Oppstart, stabilisering og nedtrapping av substitusjonslegemidler.
 • Aktivt samarbeid internt og eksternt, særlig med andre lavterskeltilbud, institusjoner, førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste.
 • Deltagelse i videreutvikling av pasienttilbudet i nært samarbeid med teamet på LASSO, Oslo kommune og TSB.
 • Veiledning av leger i spesialisering.
 • Mulighet for deltakelse i vaktordning. 

Kvalifikasjoner

 • Primært ønsker vi spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin eller psykiatri, men andre spesialiteter er også aktuelle. Søkere som nærmer seg avslutning av spesialiseringsløp i rus- og avhengighetsmedisin oppfordres også til å søke.
 • Vi ønsker søkere med variert klinisk erfaring og interesse for fagfeltet.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk er en nødvendighet.

Personlige egenskaper

 •  LASSO er en liten klinikk med en godt sammensveiset personalgruppe - dette fordrer at du liker å jobbe i team og har gode samarbeidsevner. Som lege vil du ha det overordnede ansvaret og også siste ord når det kommer til medisinske avgjørelser.
 • LASSO sin pasientgruppe er ikke homogen, og en variert arbeidserfaring og bakgrunn vil være en styrke. Særlig er erfaring fra rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri en fordel, men også erfaring fra allmennmedisin eller medisinsk spesialitet vil kunne komme godt med.
 • Vi tror den rette kandidaten er empatisk, tålmodig, inkluderende, løsningsorientert, nysgjerrig. 

Vi tilbyr

 • Dagarbeid. 
 • Et spennende utviklingsarbeid i et godt tverrfaglig miljø.
 • Et kompetent og engasjert arbeidsmiljø.
 • God muligheter for kurs og videreutdanning.
 • Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiseringen i rus- og avhengighetsmedisin.
 • Mulighet for deltagelse i forskningsprosjektet "Medikamentvalg ved lavterskel" i regi av Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (Rusforsk).
 • Samarbeid og kompetanseutveksling med erfarne kolleger innen rus- og avhengighetsmedisin i et stort tverrfaglig miljø i Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker ved OUS og i Velferdsetaten i Oslo kommune.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
 • Konkurransedyktig lønn. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Martin Steen
Tittel: Overlege
Telefon: 99023322
E-post: mstee2@ous-hf.no
Navn: Tone Merete Småvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91186855
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, Oslo universitetssykehus HF
Dalsbergstien 21
0170 Oslo