Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som fastlege i Bydel Frogner?
Bydel Frogner har opprettet en null-hjemmel tilknyttet Frogner Helsesenter (FHS).
FHS er en fastlegepraksis med lang historie, både faglig/akademisk og som allmennmedisinsk klinikk. Det er pr i dag fem fastleger tilknyttet senteret. Vi har et godt arbeidsmiljø, og legger stor vekt på utdanningsmuligheter for yngre leger og studenter. Vi har LIS-1 tilknyttet oss, og er praksissted for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. Frogner Helsesenter holder til i flotte lokaler sentralt på Frogner i Frederik Stangs gt 11-13. Vi har tre fast ansatte sekretærer i full stilling. FHS bruker p.t. Infodoc journalsystem.
For å styrke rekrutteringen til allmennmedisin søker vi deg som er ferdig med LIS1, og som er helt fersk som ALIS. Du vil arbeide som selvstendig næringsdrivende fastlege med egen hjemmel med et listetak på 1000 pasienter. Vi vil i tillegg opprette en ALIS-avtale mellom deg og bydel hvor du vil få mulighet til å få dekket kurs, og få praksiskompensasjon ved fravær i forbindelse med kurs og veiledning. Vi ønsker å tilrettelegge for at du får et fullverdig ALIS-løp og blir ferdig spesialist i allmennmedisin på normert tid.
 
Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid tilkommer i henhold til avtaleverket. Tiltredelse snarest etter avtale. De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret. Hjemmelen er tilknyttet Frogner Helsesenter og kan ikke flyttes under ALIS-perioden.
 
Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, herunder drift av legekontor
 • Hjemmelen er tilpliktet inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, migrasjonshelse, eller legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
 • Hjemmelen har et listetak på 1000 pasienter.
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Påbegynt eller planlagt spesialistutdanning i allmennmedisin
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen 
 • Krav om politiattest
 • Tre referanser bes oppgitt
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
 • Det kreves læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter, følge veiledningsgruppe, og ta obligatoriske kurs i spesialistutdanningen i allmennmedisin
 • Du er ansvarsbevisst, dedikert og engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • ALIS-avtale med bydel med mulighet for praksiskompensasjon ved kurs og veiledning. 
 • Et godt læringsmiljø med mulighet for intern veileder på kontoret
 • Sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Langsiktig ferieplan og forutsigbar drift
 • Ferieavvikling i samråd med andre leger ved klinikken
Det gjøres oppmerksom på at fastleger er selvstendig næringsdrivende.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Frogner
Kontaktpersoner
Navn: Tine Ravlo
Tittel: Fung. bydelsoverlege
Telefon: +47 469 11 323
E-post: tine.ravlo@bfr.oslo.kommune.no
Navn: Kjell-Olav Svendsen
Tittel: Fastlege Frogner Helsesenter
Telefon: +47 917 51 616
E-post: kjell.olav.svendsen@gmail.com
Arbeidssted
Frederik Stangs gate 11-13
0264 OSLO